۱۳۸۸/۱۰/۲۰

دستگیری یکی از دختران شاهدعینی فجایع عاشورای تهران توسط حفاظت سپاه

دستگیری یکی از دختران شاهدعینی فجایع عاشورای تهران توسط حفاظت سپاه

. ادامه راه سبز«ارس»:حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از طریق شنود تلفن توانسته است برخی از شاهدان عینی فجایع عاشورای تهران و از جمله زیر گرفتن مردم بی دفاع توسط خودروی نیروی انتظامی را دستگیر کنند.

به گزارش جرس، گرچه فرمانده نیروی انتظامی صحنه زیر گرفتن مردم توسط خودروهای این ارگان نظامی را علی رغم انتشار وسیع تصاویر آن تکذیب کرد. اما برخی از این شاهدان عینی در تماس با رسانه ها مشاهدات خود را از آنچه در روز عاشورا دیده بودند تشریح کردند.موضوعی که منجر به شناسایی این افراد توسط حفاظت سپاه و دستگیری برخی از شاهدان عینی شد.

در یکی از این موارد دخترجوانی که به حکم ندای وجدانشان و با صداقت آنچه را دیده در گفتگو با بی بی سی بازگو کرده بود اکنون به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" در زندان اوین به سر می برد و خانواده آنها که از شناخته شده ترین خانواده های مذهبی تهران هستند به شدت تحت فشارند تا در این باره مصاحبه ای انجام ندهند.

خبرنگاران جرس به نقل از زندانیان بند زندان زنان اوین از شرائط دشوار این زنان آزاده میهنمان خبر می دهند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد.

دختران و زنان دستگير شده روز عاشورا تحت فشارهايی طاقت فرسائی قرار دارند

. فعالين حقوق بشر و دمکراسی: تعداد زيادی از دختران و زنان دستگير شده اعتراضات روز تاسوعا و عاشورا در بندان متادون (قرنطينه) زندانی هستند . شرايط اين بند غير انسانی است. دختران و زنان زندانی از سرمای شديد و نبود پوشش کافی برای استراحت و نداشتن لباس رنج می برند.همچنين چندين برابر اين بند زندانی در آن جای داده شده است و زندانی از حداقل امکانات بهداشتی محروم هستند. وضعيت غذای اين بند به لحاظ کمی و کيفی قابل مصرف نيست.

دختران و زنان زندانی در ساعتهای مختلف شبانه روز و گاها چند بار برای بازجوئی برده می شوند . بازجوئی ها با خشونتهای غير انسانی بازجويان همراه است و آنها را تحت فشارهای روحی شديد قرار می دهند و در شرايط طاقت فرسائی بسر می برند. بازجويان وزارت اطلاعات در مراحل مختلف بازجوئی بر روی گرفتن اعترافات تلويزيونی متمرکز هستند. اسامی تعدادی از بازجويانی که در پروژه گرفتن اعترافات تلويزيونی نقش دارند عبارتند از سعيد شيخان،علوی و سيد هستند.

بند متادون (قرنطينه) برای بازداشتهای موقت مورد استفاده قرار می گيرد و دستگير شدگان روز عاشورا در کنار زندانيان عادی وه معتاد نگهداری می شوند.

در حال حاضر علاوه بر بند متادون دختران و زنان دستگير شده اعتراضات عاشورا در بندهای ۲۰۹ و بند ۲۴۰ زندان اوين زندانی هستند.

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator