۱۳۸۸/۱۰/۱۹

نامه خواهر شهید بهشتی به برادر زاده در بندش

نامه خواهر شهید بهشتی به برادر زاده در بندش:
پدرت می خواست تنها رضای خدا برایت از همه چیز برتر باشد و تو همان شدی

. ادامه راه سبز«ارس»: زینت السادات حسینی بهشتی ،خواهر شهید آیت الله بهشتی در نامه ای به دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی، برادر زاده خود نوشته است :از آن هنگام که آن انفجار شوم عزیزترین موجود زندگیم را از دستانم ربود، بوی او را در فرزندانش می جسته ام و همواره حضور او را در کنار خودم احساس می کنم

هنگامی که پاره های وجودش را در شما فرزندانش می یابم. و حالا که پاره تن اش و جگر گوشه اش را بی گناه در بند می یابم چقدر به یاد روزهایی می افتم که او بی گناه آماج سیلاب تهمت ها بود.

به گزارش سایت کلمه متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علیرضا جان ! تنها برادرم، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی را به یاد می آورم هنگامیکه نوزادی زیبا را که در آغوش داشت بر روی دستان بلند کردوگفت: اوراعلی نام نهادم تا همواره پیرو مولایش باشد و رضا نام نهادم تا تنها و تنها رضای خداوند در چشمانش بزرگتر و برتر از هر چیز جلوه کند، و من میدانستم که تو همان می شوی.

علیرضای عزیزم! هنگامیکه رنج راه را برجان خود می خریدم تا به دیدار شما عزیزانم بیایم، صوت زیبای قرآنت اولین چیزی بود که به پیشوازم می آمد. و چقدر پدرت بر تو می بالید وقتی آیات خداوند را آن طور زیبا تلاوت می کردی.

از آن هنگام که آن انفجار شوم عزیزترین موجود زندگیم را از دستانم ربود، بوی او را در فرزندانش می جسته ام و همواره حضور او را در کنار خودم احساس می کنم هنگامیکه پاره های وجودش را در شما فرزندانش می یابم. و حالا که پاره تن اش و جگر گوشه اش را بی گناه در بند می یابم چقدر به یاد روزهایی می افتم که او بی گناه آماج سیلاب تهمتها بود.

البته و صد البته که هیچ ننگی دامان پاک شمایان را نمی آلاید چرا که شما پاکی او را به همراه دارید. شجره طیبه ای هستید که اصلتان بزرگواری چون بهشتی بوده و شمایان چونان فروع درخشانش، مشعل حق جویی و عدالت خواهی را همیشه فروزان نگاه

خواهید داشت. چشم بر راه می دارم تا سیمای پاک نورانیت را دوباره ببینم و فروغ نگاه برادرم را در چشمانت باز یابم.

زینت السادات حسینی بهشتی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator