۱۳۸۸/۱۰/۰۲

حذف صفرها از پولها قطعی شد

حذف صفرها از پولها قطعی شد

. ادامه راه سبز«ارس»: رئيس کل بانک مرکزی گفت :طرح حذف سه يا چهار صفر از رقم واحد پول رسمی لازم الاجرا و قطعی است و ضرورت ايجاب می کند شمار رقم هايی از صفر واحد پول ايران را حذف و تغييری در ساختار پولی کشور ايجاد شود..رئيس کل بانک مرکزی حذف سه يا چهار صفر از رقم واحد پول رسمی را منوط به اجرای طرح تحول اقتصادی دانست .

به گزارش واحد مرکزی خبر بهمنی گفت: اينکه سه يا چهار صفر از رقم واحد رسمی پول ايران حذف شود ،منتظر اجرای طرح تحول اقتصادی هستيم تا براساس قيمت های واقعی اين طرح اجرايی شود.

رئيس کل بانک مرکزی گفت :طرح حذف سه يا چهار صفر از رقم واحد پول رسمی لازم الاجرا و قطعی است و ضرورت ايجاب می کند شمار رقم هايی از صفر واحد پول ايران را حذف و تغييری در ساختار پولی کشور ايجاد شود.

بهمنی با بيان اينکه چاپ اسکناس ها و ضرب سکه ها با قيمت پايين توجيه اقتصادی ندارد گفت: برخی از اين اسکناس ها و سکه ها به ميزان بالاتر از قيمت واقعی خود ضرب يا چاپ می شود.

بهمنی با بيان اينکه با به پايان رسيدن طرح سازماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسات دارای مجوز مشخص شده اند گفت: اسامی مؤسساتی که فاقد مجوز هستند به نيروی انتظامی اعلام می شود تا با آنها برخورد شود.

رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به اينکه صندوقهای قرض الحسنه با کارکرد صنفی، تک واحدی و صندوق های مستقر در مساجد می توانند به فعاليت خود ادامه دهند افزود: فعاليت اين صندوق ها به شرطی مجاز است که فقط در بخش موضوع قرض الحسنه فعاليت کنند و چنانچه تسهيلات با نرح سود بانکی ارائه دهند از فعاليت آنها جلوگيری و با آنها برخورد خواهد شد.

بهمنی تاکيد کرد:از فعاليت مؤسسات مالی و اعتباری دارای شعب متعدد که دارای مجوز نباشند جلوگيری خواهد شد.

(ارس: قابل توجه حسين شريعتنداري كه اشتباها صفرها را از آمار جمعيتي سبزها حذف ميكند!. يكي نيست به اين دلقك بگه كه واحد شمارش پول با آدم فرق ميكند!، ضمن اينكه موقع شمارش انسانها مانند پول شماريت نيست كه در حين شمارش ، از وسط اسكناسها كف زني كني و در جيب مبارك قرار دهي!)

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator