۱۳۸۸/۰۷/۰۵

اداري مالي جواب داد : سگ پدر پدرسگته دكتر!

اداري مالي جواب داد: سگ پدر پدرسگته دكتر!


در راستاي اينكه "هركسي كو دور ماند از اصل خويش ، باز جويد روزگار سگي خويش" و اينكه عوضعلي دكتردان به اداري مالي گفته است سگ در اينجا تعدادي از مكاتبات مربوطه بين عوضعلي و اداري مالي در سطح جهان منتشر ميگردد:

اداري مالي :

پدرسگ متقلب دزد !
احتراماً سه ماه است كه دو ميليارد دلار طي چك به شماره تاريخ بانك از صندوق ما دزديده اي بردار بيار . فكر كردي اينجا هم وزارت نفت است بي در و پيكر باشد ؟ درست فكر كرده اي . مايه را بيا بالا تا جريان ازاله بكارت را براي ننه ات ايميل نكرده ام . اينجا رياست جمهوري است حساب كتاب دارد حق و حساب ما را ندهي مموتي ميرود در اجتماع ميليوني عشاير قهرمان ممسني قول ميدهد كه اواخر زمستان اسم مفسدين اقتصادي را افشا بكند . بعداً نگي نگفتي .

كردان :

فاميليتو هم بگو از فردا بيا سر كار !
چه پولي چه كشكي چه پشمي ؟ تو برو سند آن سيصد ميليارد را طي چك به شماره تاريخ بانك پيدا كن بدبخت . اگر پيدا نكردي هم بشين بجاي زرت و پرت كردن براي من يك كمي سند سازي ياد بگير براي آينده كاري ات خوب است . اگر فهميدند هم بعداً بگو يكنفر از آكسفورد آمد اين سندها را داد بعد كه رفتم استعلام بگيرم ديدم فرار كرده . حرف دهنت را هم بفهم من خودم اراذلم اگر نبودم الآن توي رياست جمهوري نبودم . چخه !

اداري مالي :

كچل !
مجدداً به استحضار الدنگت ميرساند كه طي چك به شماره تاريخ بانك مايه را بيا بالا . نه اينجا صدا سيما است كه دودره بازي دبياري نه من لاريجاني هستم كه بجاي تحقيق و تفحص پس كله ام را بخارانم . چطور موقع گرفتن ، من دوست و برادر عزيز بودم موقع پس دادن شدم سگ ؟ حقا كه همان بايد رفيق فابريك مموتي ميشدي . سگ جد و آبادته تا نزدم خشتكت را پشت و رو نكشيده ام سرت پول را بده . هرچي دوره خاتمي ما جناب آقا و حضرتعالي گفتيم اين چهار ساله فحش داديم . عوضعلي ! جوك جديد را درباره خودت شنيده اي ؟ به كردان گفتن بيا اينجا رو امضاء كن ترسيد استعلام بشه انگشت زد ! پول را نياوري ميدم بچه ها اينرا همه جا اس.ام.اس بكنند . خود داني .

كردان :

بردار عزيز و زحمتكش اداري مالي !
سلام عليكم ! الآن يادم افتاد جريان چي بود . راستش را بخواهي پول را طي چك به شماره تاريخ بانك گذاشته بودم كنار فردا برايت بياورم . خر نشي اس.ام.اس را بفرستي ها ! من تازه زنم دوباره برگشته خانه پسرم هنوز از خجالت دانشگاه نميرود دخترم هنوز از ساري برنگشته برادري كن و بي خيال شو . ضمناً ميخواستم نصف پول را هم بريزم به حساب خودت كه در اين مدت بما حال دادي . باور كن لياقت تو خيلي بيشتر از اينست بايد حداقل پرادو سوار بشوي جان برادر ! من گه خوردم بتو گفتم سگ الساعه خدمت ميرسم .

اداري مالي :

جان ؟
حالا كه اينطوري شد پول را طي چك به شماره تاريخ بانك نميخواهد بياوري . بجايش من طي چك به شماره تاريخ بانك بتو يك شماره حساب ميدهم حق منرا بريز سند پرداخت پول هم در وزارت خارجه موجود است . گور باباي ملت قهرمان ايران من سگتم ، واق واق!
.
.==========
پیوندهای مزتبط با این مطلب:

»
توهین بی‌سابقه علی کردان به کارمندان امور مالی نهاد ریاست‌ جمهوری
.

علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator