۱۳۸۸/۰۷/۱۵

آقاي رادان ! زائيدن تو هم از يك اشتباه كوچك شروع شد !

آقاي رادان! زائيدن تو هم از يك اشتباه كوچك شروع شد!


با توجه به اينكه چند روز است دردسردار رادان گفته "كهريزك يك اشتباه كوچك بود" براي تعداد هنگفتي از شما عزيزان سوال پيش آمد كه اگر اين اشتباه بزرگ ميشد آنوقت چه خاكي سرمان شده بود؟ تعدادي از پاسخهاي ما عزيزان بصورت بيست سوالي در زير مي آيد ليكن چون الآن يك نصف شب است اين بيست سوالي پانزده تا سوال بيشتر ندارد :

اگر كهريزك يك اشتباه بزرگ بود چي ميشد ؟
 1. آنوقت بجاي بطري ، از بشكه استفاده ميكردند ؟
 2. آنوقت خروس تخم ميكرد ؟
 3. آنوقت بجاي تعطيل كردن بايد مي كوبيدند پرورشگاه ميساختند ؟
 4. آنوقت بجاي مننژيت همه ايدز ميگرفتند ؟
 5. آنوقت رأي ما را شبها حتماً پس ميدادند ؟
 6. آنوقت جمعيت ايران از چين بيشتر ميشد ؟
 7. آنوقت رهبري براي فلسطين پيام ميفرستاد ؟
 8. آنوقت مموتي ميگفت در ونزوئلا هم همينطوري شده بود قبلاً ؟
 9. آنوقت ۲۰:۳۰ با ندا آقا سلطان هم مصاحبه ميكرد ميگفت ديدي زنده است ؟
 10. آنوقت به خواهر مادر همين رادان بيشتر التفات ميشد ؟
 11. آنوقت طائب را بجاي پانسمان بستري ميكردند ؟
 12. آنوقت كروبي بيشتر مدرك دروغ جمع ميكرد ؟
 13. آنوقت مرتضوي ميشد وزير بهداشت ؟
 14. آنوقت من الآن بجاي وبلاگنويسي داشتم اعتراف ميكردم ؟
 15. آنوقت همينجوري ميشد كه الآن شده ؟

لطفاً پاسخ صحيح خود را الي يك هفته داخل پاكت به خيابان پاستور ببريد و پول بگيريد. چنانچه دلتان نخواست بجاي پاسخ صحيح داخل پاكت هرچه فکر میکنی لایق است بنويسيد و در هر حال بازم پول بگيريد !

علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator