۱۳۸۸/۱۰/۱۷

مستند "در سوگ آزادی": آری، عاشوارای خونین اینچنین بود برادر

مستند "در سوگ آزادی"
آری اینچنین بود برادر
"آنان که رفتند کاری حسینی کردند، آنان که ماندند بیاد کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدیند"
حقیقتی که صدا و سیمای حکومتی کودتا و رسانه های جیره خوارش سعی در وارونه جلوه دادن آن داشتند!

این است حقیقت ظلم ستمی که در عاشوری خونین بر حق ملت سوگوار آزاده روا داشته شد

بخش اولبخش دوم
0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator