۱۳۸۸/۰۹/۱۸

جرات دارید به کسی که از جلوگیری ظهور امام زمان توسط امریکا سخن می گوید اخطار بدهید؟!

آقای قضاییه آیا جرات دارید؟:
به کسی که از جلوگیری ظهور امام زمان توسط امریکا سخن می گوید اخطار بدهید!روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواست با فساد سیاسی کسانی که ذهن جامعه را مشوش می کنند برخورد نماید.

در این سرمقاله آمده است:

شما چرا از مفاسد فکری و اجتماعی چیزی نمی گوئید؟ کسانی که جامعه را دچار آشوب های فکری و سیاسی و اجتماعی می کنند کسانی که حرمت انسان ها را لگدمال می نمایند زبان های شایعه ساز و هتاک قلم های فحاش و دروغ پراکن محافل تهمت ساز هسته های توطئه گر گروه های فشار عناصر افراطی رسانه های لاابالی و مجموعه هائی که لایه های پنهانی را برای تخریب و از میدان خارج کردن نیروهای انقلابی خدوم توانمند و فداکار و به صحنه آوردن عناصر فرصت طلب و میوه چینان انقلاب تشکیل داده اند و بشدت فعالند قطعا خطرناک تر از سایر مفسدین هستند.

در ادامه سرمقاله این روزنامه آمده است:

آیا جرم تهمت فساد زدن به انسان های شایسته و فداکار کمتر از خود فساد است؟ آیا نمیدانید که راه درست مبارزه با فساد برخورد ریشه ای با علت است نه با معلول آیا کارشناسان قوه قضائیه تاکنون به این سئوال فکر کرده اند که چرا امروزه ارزان ترین متاع در جامعه اسلامی ما آبروی اشخاص آنهم اشخاص خوش سابقه و انقلابی و وفادار به نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا قوه قضائیه و جنابعالی که در راس آن قرار دارید تاکنون برای حفظ کرامت انسانی شهروندان جمهوری اسلامی و جلوگیری از هتاکی ها فحاشی های سیاسی و تهمت زدن های باندی و جناحی که اکنون رایج تر از هر زمان دیگری شده است قدمی برداشته اید؟

آیا برای حفظ حق انتقاد سالم که شرعا و قانونا و عقلا برای حیات جامعه ضروری است و رسانه ها به کمک آن می توانند تا حدود زیادی جلوی مفاسد اقتصادی و سیاسی و فکری و اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی را بگیرند و کمک بزرگی به قوه قضائیه بنمایند کاری کرده اید همین دو روز قبل از سخنان صریح و تحسین برانگیز شما بود که به چند روزنامه به خاطر انتقاد از کسی که گفته بود « اشغال عراق توسط آمریکا برای جلوگیری از ظهور امام زمان علیه السلام بود و اسناد آن را به دست آورده ایم » اخطار دادند و یک سایت منتقد را فیلتر کردند. شما به عنوان یک کارشناس اسلامی می دانید چنین سخنان بی پایه ای چه عوارض منفی زیان باری در بردارد چه ریزش های اعتقادی را موجب می شود و زمینه را برای چه مفاسد سیاسی و حتی اقتصادی بزرگی فراهم می کند؟ آیا قوه قضائیه جرات دارد به چنین افرادی حتی یک اخطار شفاهی بدهد؟


0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator