۱۳۸۸/۰۹/۱۹

استقبال نماینده گناباد در مجلس ششم از حضور زید آبادی در این شهر

استقبال نماینده گناباد در مجلس ششم از حضور زید آبادی در این شهر

. ادامه راه سبز«ارس»: دکتر آزادی آزاد منش نماینده گناباد در مجلس ششم با استقبال از حضور احمد زید آبادی روزنامه نگار در این شهر گفت:حضور جناب زید آبادی در گناباد استقبال سیل دانشجویان را به همراه خواهد داشت و برای اثبات این موضوع میتوانید همین حالا و نیامده یک نظر سنجی بیطرفانه انجام دهید تا مشخص شود.

بعداز انعکاس خبر تبعید احمد زیدآبادی به گناباد ؛سایت گناپا؛ مصاحبه ای با دکترآزادمنش نما ینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی گناباد انجام داده است.

گرچه مهدی مهدی زاده نماینده فعلی گناباد در دیدار با رییس قوه قضائیه با اعتراض به حکم تبعید زید آبادی به گناباد گفته بود: بیش از ده هزار دانشجو در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند و حضور تبعیدی‌ها در این شهرستان اثرات منفی به جا می گذارد اما دکتر آزاد منش معتقد است:اگر فضای مناسبی باشد که ایشان سخنرانی حتی درحوزه های عمومی داشته باشند .استقبال سیل دانشجویان را خواهد داشت. میتوانید همین حالا و نیامده یک نظر سنجی بیطرفانه انجام دهید تا مشخص شود . ازاین فراتر اگر دو ماه درزندان باشند تغییرات مثبت در زندانیان قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد:به نظر می رسد ایشان به گناباد نیایند! زیرا حکم صادره بدوی است ودرمهلت مقرر تجدید نظر وحتی فرجام خواهی می شود

وی با بیان اینکه معمولا حکم اولیه سنگین وبعد کاهش می یابد گفته است:در مورد شخصیت های سیاسی که اعتراضات داخلی و دیده بانان حقوق بشر آن را اززاویه بین المللی نظارت می کند حساسیت بیشتری وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که بفرض اینکه محکومیت ایشان تغیر نکند.وناگزیر درگناباد بگذرانند. آیا این تهدید است یا فرصت؟ گفته است:بنظرم فرصت باشد زیرا دولت وحاکمیت نا چار است تکلیف گناباد را روشن کند، در آبان ۱۳۷۸ نام گناباد رادرلیست تبعید گاه ها که تعریف خاص خود را دارد ومحرومیت را فریاد می کند، قرار می دهند! اما دوسه سال جلوتر گناباد راازلیست محرمین خارج کردند ودر ردیف شهر های برخوردار که باید کسبه و تولید کنندگان عوارض ومالیات بیشتری بپردازند واز کمک های دولتی کمتر بهره برند. سئوال این جا ست: اگر شهر تبعیدگاه است چرا در لیست شهر های محروم نیست؟ واگر برخوردار است پس چرا تبعید گاه است؟

وی ادامه داد:ترکیب این دو بهترین حالت است خصوصا وقتی که تبعیدی زندانی شخصیتی ژورنالیستی ومطبوعاتی وفرهنگی باشد.

آزاد منش در پاسخ به این سوال که حضور ایشان چه رابطه وتاثیری بر ده هزار دانشجوی شهردارد؟ گفت:گناباد ده هزار دانشجو ندارد اما اگر فضای مناسبی باشد که ایشان سخنرانی حتی درحوزه های عمومی داشته باشند .استقبال سیل دانشجویان را خواهد داشت. میتوانید همین حالا و نیامده یک نظر سنجی بیطرفانه انجام دهید تا مشخص شود . ازاین فراتر اگر دو ماه درزندان باشند تغییرات مثبت در زندانیان قابل پیش بینی است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر زید آبادی درزندان گناباد باشند .دیداری ازایشان خواهید داشت؟گفت:چرانه؟ حداقل بدو دلیل اول ایشان درجریان انتخابات از حامیان آقای کروبی بودند ومنهم درستاد مرکزی حاج آقا(فصل مشترک) ثانیا\” اهل مدرسه ومکتب ودانشگاه رارشته های بسیاری بهم پیوند می دهد که مسئولیت هر مدعی روشنفکری است.

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، پس از پنج ماه بازداشت از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد.

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator