۱۳۸۸/۰۸/۱۲

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان

ادامه راه سبز«ارس»:سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز ۱۳ آبان خطاب به ملت ایران نوشت "سالروز ۱۳ آبان ۵۸ یادآور خروش ملی شما ملت سربلند در دفاع از استقلال و عزت ملی و نفی مداخلات سلطه جویانه قدرت های بزرگ در امور کشور است".

مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه خود همچنین نوشته اند:"سیزده آبان برای امروز و فردای ملت ما حامل این پیام ارزشمند است که آزادی و استقلال دو ارزش و آرمان بنیادین و همبسته انقلاب اسلامی است که تحقق یکی جز در پرتو دیگری امکان پذیر نیست".

در این بیانیه همچنین آمده "مغازله با بیگانگان در خارج و سردادن شعارهای ضد بیگانه در داخل پسندیده نیست".

متن کامل بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شریف ایران

سالروز 13 آبان 58 یادآور خروش ملی شما ملت سربلند در دفاع از استقلال و عزت ملی و نفی مداخلات سلطه جویانه قدرت های بزرگ در امور کشور است. منطق انقلاب اسلامی ایران به مثابه مردمی ترین و مستقل ترین انقلاب جهان، در عرصه سیاست خارجی که در شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی تجلی یافت، موازنه منفی و تعامل عزتمندانه با قدرت های جهانی براساس منافع ملی، پذیرش حق حاکمیت ملی و احترام به تمامیت ارضی کشور بود. اشغال سفارت آمریکا توسط فرزندان شما در 13 آبان سال 58 واکنش طبیعی در فضای انقلابی ویژه آن روز به پذیرش شاه مخلوع از سوی آمریکا و موضع متکبرانه دولت این کشور در برابر اراده و انقلاب ملت بزرگ ایران و نیز اعتراض به 25 سال حمایت دولت های آمریکا از رژیم کودتا و نظامی مستبد بود که هر صدای حق طلبی را به خشن ترین شکل ممکن سرکوب می کرد و با حاکم کردن خفقان پلیسی بهترین جوانان این ملت را در شکنجه گاه ها به بند می کشید. برای این انقلاب و نظام برآمده از آن در سطح روابط خارجی همواره نفی سلطه و مداخله خارجی و نفی حاکمیت نامشروع متکی به بیگانه و خائن به ملت یک اصل بوده است. در تاریخ معاصر ما همواره سلطه بیگانه با استبداد داخلی گره خورده است. تاریخ دویست ساله اخیر ایران به روشنی بیانگر این واقعیت است که استبداد داخلی نا امید و محروم از پایگاه مردمی ناگزیر از جستجوی حامی خارجی است. استبداد قاجار برای ادامه حکومت خود نهایتاً به روسیه پناه برد، دیکتاتوری رضاخان که در جامعه تخم کین می کاشت و نفرت درو می کرد، به حمایت انگلستان مستظهر بود و استبداد محمد رضاشاهی نیز بدون حمایت بی دریغ آمریکا و انگلیس امکان ادامه حیات نداشت. به عبارت بهتر تنگ تر شدن روز افزون دایره حق حاکمیت ملت و محدود شدن آزادی روی دیگر سکه حرکت به سوی بازتولید سلطه بیگانه است.

سیزده آبان برای امروز و فردای ملت ما حامل این پیام ارزشمند است که آزادی و استقلال دو ارزش و آرمان بنیادین و همبسته انقلاب اسلامی است که تحقق یکی جز در پرتو دیگری امکان پذیر نیست. همچنان که نمی توان تحت سلطه خارجی به تحقق آزادی و حاکمیت اراده ملت برسرنوشت خویش دل بست، با حضور استبداد و دیکتاتوری نیز نمی توان به استقلال و عزت و سربلندی کشور در برابر قدرت های بیگانه امید داشت. اگر این دو اصل و ارزش بنیادین به خوبی درک و فهم شوند نه سیزده آبان به یک رخداد صوری فاقد محتوا به مثابه ابزار تسویه حساب های سیاسی و جناحی داخلی برای حفظ قدرت تقلیل پیدا خواهد کرد و نه هیچ فرد یا جریانی خواهد توانست با مسخ و تحریف روح این رخداد تاریخی ، پیام آن را به تابوی عدم مذاکره و جنگ های زرگری پیرامون آن، مبدل سازد. امری که طی سال های اخیر متأسفانه بسیار شاهد آن بودیم.

دخالت عامل خارجی در مناسبات داخلی و در جهت تخریب منافع و مصالح ملی تنها به اشکال مداخله مستقیم محدود نمی شود. استفاده از روابط خارجی در خدمت منافع جناحی و مصالح قدرت به جای مصالح ملی، تابو ساختن دشمن و بزرگنمایی های کاذب و تنش آفرینی در روابط خارجی و یا استقبال از بحران و تنش با هدف تحت الشعاع قرار دادن مبرم ترین نیازها و اصلی ترین ضرورت های ملی، تأسف بارترین شکل نقش آفرینی خسارت بارعامل خارجی در امور داخلی است. در چنین رویکردی به سیاست خارجی است که تابوی دشمن تمام ابعاد و عرصه های مناسبات داخلی را تحت الشعاع قرار داده و مذاکره و رابطه به موضوع یک جنگ زرگری برای حفظ موقعیت و قدرت و متهم کردن رقبای داخلی به وابستگی به بیگانه تبدیل می شود.

و این البته حربه و ابتکار جدیدی نیست. تاریخ معاصر ما نمونه ها و اشکال متنوعی از به کار گیری این حربه توسط جریان استبداد علیه صادق ترین فرزندان این ملت را شاهد بوده است. به عنوان نمونه شاه نیز که تا عمق جان خود وابسته به بیگانگان بود، مخالفان خود را به رابطه و مزدوری با بیگانگان متهم می کرد. اما کیست که نداند رهبران حرکت اصیل اصلاحات ملی ترین و متعهدترین افراد به استقلال و عزت و سربلندی این کشور هستند و اصلاح طلبان با شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و نهادینه شدن حقوق و آزادی های مصرح در در این قانون، دیرزمانی است که نهادینه شدن آزادی-استقلال و عدم بازتولید استبداد-سلطه را هدف قرار داده اند.

امروز جنبش سبز ایران که شکل توده ای شده حرکت اصلاحی است با امیدی فزونتر و اعتماد به نفس بیشتر برآمده از آگاهی و حضور و حمایت ملی و برخوردار از تجارب غنی مبارزات ضد استبدادی و استقلال طلبانه ملت بزرگ ایران از امیرکبیر قهرمان گرفته تا دکتر مصدق و خمینی بزرگ همین هدف را تعقیب می کند.

بنابرآن چه گفته شد نگاه اصلاح طلبانه جنبش سبز ملت ایران به 13 آبان نگاهی ملی و عصری است. بدین معنا که اصلاح طلبان این حرکت تاریخی را به عنوان حرکتی به تناسب ظرف و شرایط تاریخی آن، حرکتی در دفاع از دو اصل بنیادین و همبسته استقلال از سلطه خارجی و آزادی از استبداد داخلی و تحقق جمهوریت ارزیابی می کنند. نگاه سبزهای اصلاح طلب به مسائل کشور در حوزه های داخلی و خارجی نگاهی ملی است. از نظر آنان تنها ارزش های اصلی در تعامل با بیگانگان همانا مصالح و منافع ملی و ارزش های بنیادین اخلاقی نظیر وفای به عهد است. انتخاب گزینه مذاکره از موضع شرمندگی و با توجیهات بی پایه و تن دادن به توافقات پنهانی که ملت هرگز نباید از ماهیت آن باخبر شود، نتیجه نگاه غلط به مذاکره و رابطه و به طور کلی مقوله سیاست خارجی است. جنبش اصلاحی سبز با درک صحیح و روز آمد از شعار «نه شرقی و نه غربی»، معتقد است نتیجه فراموش کردن اصل منافع و مصالح ملی در روابط با بیگانگان، تبدیل شدن آن به ضدیت با یک طرف و افتادن به دامان دیگری است. سبزهای اصلاح طلب ایران اسلامی همچنین معتقدند اگر به واقع اصل در روابط خارجی، منافع و مصالح ملی است، دولتی می تواند از عهده این مسئولیت و تکلیف برآید که متکی به حمایت مردم و برخوردار از مشروعیت ملی باشد.

این نگاه به حوزه روابط خارجی همان میراث امام است که بر شعار نه شرقی و نه غربی تأکید می کرد و هرگز آن را در عمل به معنای مقابله با یکی و افتادن به دامان دیگری تفسیر نکرد، به رابطه با آمریکا به عنوان یک اصل یا امر ایدئولوژیک ننگریست و آن را به مثابه وسیله ای برای حل مشکلات داخلی و تسویه حساب های جناحی نخواست و مخالف رفتارهای دوگانه در این رابطه بود و اتکا به پشتوانه و مشروعیت ملی را عامل استواری و صلابت در روابط خارجی می دید و مغازله با بیگانگان در خارج و سردادن شعارهای انقلابی ضد بیگانه در داخل را نمی پسندید و بی صداقتی با مردم و نامحرم دانستن ملت در نتایج گفت و گو با بیگانگان را برنمی تابید و از جمله در ماجرای مذاکره با مک فارلین تنها توصیه اش به مسئولان این بود که به گونه ای مذاکره کنند که بتوانند صادقانه نتایج آن را به اطلاع مردم برسانند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همراه با جنبش اصلاحی سبز و براساس اصول گذشته سالروز 13 آبان را گرامی می دارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۱۱-۰۸-۱۳۸۸

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator