۱۳۸۸/۰۸/۱۲

سيزده آبان بدر برای آرزوهايمان سبزه گره ميزنيم!

سيزده آبان بدر برای آرزوهايمان سبزه گره ميزنيم!


آخرين توصيه هاي مهم ما براي سيزده آبان بدر :

  1. پايتان نشكند. ما آدمهاي خجالتي هستيم و ممكن است از خجالت مامانمان سه ماه برويم منزل يك فرد نيكوكار برايمان يك عالمه حرف ناموسي دربيايد، بعد از کروبی شکایت داریم!.
  2. دستشان بشكند. چنانچه شما را با چیزهای جدید ديگرشان هم كتك زدند الهي چیزهایشان هم بشكند. (قابل توجه ۵۳ هزار اصله "دسته بیل" وارداتی از امارات!)
  3. بو ندهيد. با توجه به تشكيل "جنبندگان سبز علوي" در صورت بو دادن ممكن است با آنها اشتباهي بشويد سبزهای خودی تنبانتان را بكشند سرتان.
  4. ترافيك نكنيد. حتماً خودتان را جوري پارك كنيد كه ترافيك توليد نشود. اگر شد بوق بزنيد برف پاك كن تكان بدهيد آينه بغل تنظيم كنيد و به جلوئي تان كه خودش را بد پارك کرده فحش بدهيد.
  5. ندويد. اينطوري ممكن است در حين فرار به نواميس مردم ماليده بشويد بعداً نواميس را بياورند تلويزيون از شما و كروبي شكايت بكنند.
  6. عبرت بگيريد. يك كاري بكنيد كه قبلاً در ونزوئلا اتفاق نيفتاده باشد. اينطوري ممكن است مموتي مادام العمر بشود چون اينهم قبلاً در همان ونزوئلا اتفاق افتاده است.
  7. نخنديد. خدائيش يكسري از شعارهاي ما خيلي خنده دار است. اگر بخنديد ممكن است فكر بكنند ما شوخي داريم شوخي شوخي بزنند شاپور مجتبي را بكنند رهبر.
  8. نوشابه نخوريد. نوشابه علاوه بر گاز شيشه دارد با همان شدتي كه اولي مي آيد بيرون دومي ميرود تو!. خاصيت دوم نوشابه اخيراً كشف شده قبلاً فقط همان خاصيت اول را داشت.
  9. فاز بگيريد. این حاجی مداح ارضی گفته شيشه ، اكس ، كراك ، بنگ ، ماري جوآنا ، كوكائين و امثالهم فاز ميدهد. شما بايد بعداً به استعمال تمام اينها اعتراف كنيد. فاز نگرفته اعتراف به فاز گرفتن بكنيد بعداً دل و بلكه يكجاي ديگر در انتهاي خودتان ميسوزد.
  10. ول كنيد. دست ، پا ، صدا هرچه ميتوانيد ول كنيد. هنوز هيچ ابزار دفاعي در برابر اينگونه ول كردني ها در روسيه و چين توليد نشده مگر اينكه گوش و خصوصاً دماغشان را بگيرند فرار بكنند آنهم مگر چندتا دست دارند كه چند جايشان را با هم بگيرند؟ اگر هم توانستند با تمام دستهايشان تمام سوراخهايشان را بگيرند آنوقت ديگر دست ندارند كه شما را بگيرند. خوش ميگذرد!
علیرضا رضایی

1 نظرات:

ناشناس گفت...

این ندای سهراب ایران است :
دیکتاتور دستش آلوده به خون خلق الله است
13 آبان یوم الله است یوم الله
دانشمند ما زندانی است
دیکتاتور مدرکش کردانی است
دیکتاتور دروغگو ننگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو
یارانه ما از برای بیگانه هاست
دیکتاتور هدفش خشکاندن جوانه هاست

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator