۱۳۸۸/۰۸/۱۵

حسين کروبی: محفلی با اهداف کثيف امنيتی در ايرنا مستقر شده است

پاسخ حسين کروبی، فرزند مهدی کروبی به ايرنا:
محفلی با اهداف کثيف امنيتی در ايرنا مستقر شده است

ادامه راه سبز«ارس»: روز پنجشنبه چهاردهم آبان ماه خبرگزاری ايرنا خبری دروغ را به نقل از حسين کروبی فرزند مهدی کروبی بر روی خروجی خود قرار داد. در اين خبر به نقل از حسين کروبی آمده بود که مهندس موسوی شهامت حضور در مراسم ۱۳ آبان را نداشته است. تکذيبيه ذيل به نقل از حسين کروبی آشکار کننده زوايای تازه ای از چگونگی شنود تلفن ها و دروغ پردازی سازمان يافته در يک نهاد دولتی همچون خبرگزاری ايرنا است.

متن اين توضيح بدين شرح است:


به نام خدا

مديرعامل محترم خبرگزاری ايرنا
با سلام

روز پنجشنبه، گفتگويی از اينجانب حسين کروبی، توسط خبرگزاری ايرنا منتشر شد که سراسر کذب و دروغ بود. لذا خواهشمند است ضمن انتشار توضيحات ذيل نسبت به تکذيب متن اين خبر مبادرت ورزيد. در غيراينصورت اينجانب پيگيری قضايی و شکايت از آن خبرگزاری را حق قانونی خود خواهم دانست. خبرگزاری ايرنا با انتشار گفتگويی به نقل از اينجانب آورده است که آقای موسوی شهامت حضور در مراسم ۱۳ آبان را نداشته است و بدين ترتيب آقای موسوی را به نقل از اينجانب متهم به دروغگويی کرده است. اما شرح ماجرای اين گفتگوی انجام نشده و دروغ پردازی های آن رسانه دولتی که رسالت خود را به جای اطلاع رسانی بر دورغ پراکنی بنياد نهاده است، بدين شرح است:

۱- در هفته های گذشته يکی از خبرنگاران آن رسانه براساس آشنايی قبلی طی تماس های مکرر، درخواستی مبنی بر گفتگو با ابوی اينجانب را با من درميان می گذاشت، که پاسخ من نيز به دليل شناختی که از رويه آن خبرگزاری و فضای امنيتی حاکم بر آن داشتم، همواره منفی بوده است.

۲- روز پنجشنبه پس از آنکه اينجانب مطابق معمول پاسخ منفی ابوی مبنی بر عدم گفتگو با آن رسانه را منتقل کردم، با پرسشی از سوی خبرنگار آن رسانه درباره حضور جناب آقای موسوی و کروبی در مراسم ۱۳ آبان مواجه شدم که صورت مصاحبه نيز نداشت و بدين ترتيب مبتنی بر آشنايی سابق، گفتگوی ساده و کوتاهی ميان ما برقرار شد؛ و لاغير.

۳- در اين گفتگوی کوتاه و دوستانه اينجانب در پاسخ به پرسش آن دوست که راجع به حصر آقای موسوی می پرسيد گفتم که « نشنيده ام که ايشان در حصر باشند. حصر به موقعيتی گفته می شود که آيت الله العظمی منتظری گرفتار آن بوده اند؛ البته برخی نيروهای نظامی و امنيتی گويا درمقابل ساختمان دفتر آقای موسوی تجمع کرده و با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع از حضور ايشان در مراسم ۱۳ آبان شده اند.» سخن ما که صورت گفتگو نيز نداشت در همين حد بود و نه بيشتر.

۴- اما با کمال تعجب روز گذشته متوجه شدم که خبرگزاری ايرنا خبری را به نقل از اينجانب براساس آن گفتگوی کوتاه دوستانه تنظيم کرده و با دخل و تصرف فراوان و دروغ پردازی آشکار آن را بر خروجی خبرگزاری خود قرار داده است. درتماسی که با آن خبرنگار داشتم وی مدعی شد که او چنين گفتگويی را منتشر نکرده و روی خروجی خبرگزاری قرار نداده است.

۵- لذا مشخص است که در تاريکخانه ساختمان آن رسانه دولتی، محفلی با اهداف کثيف امنيتی اتاقی را به خود اختصاص داده اند و ضمن شنود تلفن خبرنگاران آن رسانه اقدام به انتشار چنين گزارش ها و اخباری با اهداف اختلاف افکنانه می نمايند.

نيازی به توضيح نيست که جناب آقای موسوی و کروبی براساس روحيات شخصی شان و البته با شجاعتی که در هريک از آنها سراغ دارم در آينده نيز مبتنی بر وحدت در عمل، به هدايت جنبش سبز ايران تا رسيدن به اهداف خود و ريشه کن سازی دروغ گويان محفل نشين ادامه خواهند داد و از پای نخواهند نشست و چنين دروغ پردازی هايی عزم راسخ مهندس موسوی را در مبارزه با دروغ راسخ تر خواهد کرد و نشان می دهد که ايشان به درستی رسالت خود در اين مبارزه را انتخاب کرده اند.

حسين کروبی
۱۵ آبان ۱۳۸۸

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator