۱۳۸۸/۰۸/۱۳

"انقلاب سبز" كليد خورد!

"انقلاب سبز" كليد خورد!
امروز آقاي خامنه اي نماز وحشت خواند!حمله هاي امروز سپاه كودتاچي و پليس به ملت، وحشيانه بود و وحشيانه هست. اما همين حملات وحشيانه، نشان از وحشت و هول حكومت است. اين حمله هاي وحشيانه، نمادي از "نماز وحشت" آيت الله خامنه اي و حكومت كودتايي دست نشانده اوست. زيرا "آيات" و نشانه هاي قهر خدا و خشم مردمان را ديدند و باور كردند. مردم هنوز در خيابانها هستند و قصد ندارند به خانه برگردند.

حمله به آقاي كروبي، حصر خانگي ميرحسين، دستگيري دهها جوان و شهروند ايراني و حملات نفرت انگيز به مردم، قطع كليه شبكه هاي موبايل و اينترنت در مناطق مركزي شهرها، تيراندازي ها و جنايتهاي مختلف، همه و همه "آيات" و نشانه هاي پيروزي مردم هتسند. ما مردم تا چنين متحد و يكدل هستيم، بر اين خصم خانگي و استكبار داخلي فقيه پيروزيم و آنها كه از وحشت به خشونت روي آورده اند، شكست خورده نهايي اين ميدان اند.

از امروز، مردم فقط براي تجديد قوا به خانه ها مي روند و روز بعد يا شب دوباره به خيابانها مي ريزند و خواب را بر حاكمان غاصب اين سرزمين حرام خواهند كرد. "انقلاب سبز" را خودتان كليد زديد آقاي خامنه اي! پس تا سرنگوني تان در صحنه هستيم. به جبران همه ستم ها و قتلها و تجاوزهايي كه كرده ايد، مردم تا شما و عوامل جنايتكارتان را از كشور بيرون نريزند، در خيابانها مي مانند و ديگر به مناسبتهاي رسمي نيازي ندارند. از امروز، "هر لحظه" منتظر طوفان خشم مردم و شعارهاي "مرگ بر ديكتاتور" آنها باشيد. مردم بنا ندارند به خانه ها برگردند مگر آنكه شما را از خانه پدري خود(ايران) بيرون انداخته باشند و يك "جمهوري" حقيقي برپا كرده باشند. آن روز بسيار نزديك شده، "آيات" و نشانه هاي آن را امروز ديديم و ديديد! ما بي شماريم و شما اين را خوب دريافته ايد آقا! نماز وحشتتان را دوباره تجديد مي كنيم!بابک داد

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator