۱۳۸۸/۱۰/۰۹

باز گفتن ا.ن ، اين علم الهدی گفت من !

باز گفتن ا.ن ، اين علم الهدی گفت من!


"احتراماً گوساله جد و آبادته چاقال!"

. ميليونها عاشق خودجوش كه طبق بخشنامه ديروز ، امروز چون رودي خروشان از اتوبوس پياده شده و در يك اجتماع ميليونها سيصد و دوازده نفري كه سي و دوتايشان هم از پاترول آويزان بودند مشت محكمي به دهن ابرقدرتها را سرويس نمودند . خيل عاشقان و دلسوختگان و پدرسوختگان ولايت به قدري عظيم بود كه شركت adobe توليد فتوشاپ را تا سال 2020 تمديد كرد . اين اتفاق خجسته در حالي روي داد كه فيلم آتش زدن قرآن در فارس با شركت آنتوني كوئين ، بروسلي و و جمشيد آريا بنا به اعلام خود فارس هنوز آماده نشده و مراحل صداگذاري روي تصاوير پيارسال را ميگذراند .

علم الهدي اين شياف غيور و مبارك نظام در مشهد با حضور در تهران باري ديگر ضمن احترام به سنت حسنه اتوبوس سواري ثابت كرد كه اينها در كل تهران ديگر شيپورچي هم براي سخنراني پيدا نمكنند بايد از مشهد بياورند . در اين مراسم وي ضمن تعريف خاطرات مشتركش با قاطر ناگهان به صحراي كربلا زد و با ذكر تعدادي اسماء متبركه شاغل در نظام اعم از استر و يابو به نمايندگي از تمام آحاد ملت ايران خواستار سرويس شديد اللحن دهان تعداد قليلي شد . وي كه بطور صلواتي قاضي دادگستري هم هست تعداد قليل روز عاشورا را غير از بزغاله و گوساله و ساير خويشاوندانش محارب نيز خواند و از مكان نامعلومي خواستار برخورد قانوني با اين عده توي تاريكي شد .

برگزاري مراسم بخشنامه اي خودجوش امروز كه از قبل توسط هيچكسي از هيچ جائي برنامه ريزي نشده بود وجداناً هيچ هدفي براي زمينه سازي دستگيري كروبي و موسوي و بقيه را دنبال نميكند و همينطوري محض خنده است . اين بخشنامه خودجوش همچنين نشان داد كه پول كه بدهي چقدر آدم جمع ميشود . سبزها ضمن تشكر از اين زمينه سازي اعلام كردند ، خره ! اولاً اگر تابحال نزده ايم خشتكتان را سرتان پرچم نكرده ايم همين موسوي و كروبي نگذاشته اند ثانياً ما كه شش ماه است قسم مي دهيم اينها را بگيريد بيائيم كار را تمام كنيم . سختتان است خودمان بگيريم بياوريم خدمتتان !

عليرضا رضايي

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator