۱۳۸۸/۱۰/۰۷

آیا جنبش از کنترل خارج شده است ؟

آیا جنبش از کنترل خارج شده است ؟
. جناب آقای موسوی و بسیاری از دلسوزان و همراهان جنبش سبز از همان ابتدا نسبت به خطر خشونت برای جنبش سبز اخطار داده بودند. بسیاری از ناظران نیز، اعمال خشونت گسترده از طرف حکومت در ایام محرم را پیش بینی‌ کرده و از سبز‌ها خواسته بودند که در مقابل خشونت حکومت خود داری پیشه کنند. متاسفانه اما به نظر می‌رسد که شش ماه بی‌ توجهی به خواسته‌های سبز‌ها از سوی حکومت منجر به شعله ور شدن خشم در میان مردم شده است. کسانی‌ که التهاب خیابان‌های تهران را در روز عاشورا از نزدیک تجربه نموده آنرا با راهپیمائی‌های عظیم سکوت در شش ماه پیش مقایسه کنند، به راحتی‌ به وضع دشواری که جامعه گرفتار آن شده پی‌ میبرند. در این شرایط، نگرانی‌ بسیاری از دلسوزان مملکت و جنبش سبز این است که مبادا جنبش از کنترل خارج شده باشد و کسی‌ نتواند خشونتی را که که حکومت آغاز‌گر و دامن زننده به آن بوده است جبران کند.
در چند ماه گذشته، حکومت، در یک اشتباه استراتژیک، از اراذل و اوباش در استخدام خود استفاده کرده و در مقابل جنبش مسالمت جوی سبز گلوله و غداره به کار برد. سبز‌ها تا دیروز در مقابل این خشونت‌ها صبوری پیشه کردند و عمدتا اجازه سؤ استفاده حکومت را ندادند. دیروز اما خیابان‌های تهران صحنه دیگری را به خود دید، سبز‌هایی‌ که کاسه صبرشان لبریز شده در مقابل جنایات حکومت مقابله به مثل کرده، دست به سنگ بردند و ماشین‌های پلیس را آتش زدند، در حالیکه حکومت از اراذل تحت استخدام خود بهره میبرد، فضائی برای اراذل غیر حکومتی (که در شهری مانند تهران کم هم نیستند) پیدا شد تا خود را در میان سبز‌ها جا بزنند و صحنه‌های ناخوش‌آیندی پدید آورند چندانکه در مواردی سبز‌ها به سختی میتوانستند جلوی کتک خوردن نیرو‌های نظامی گرفتار شده را بگیرند.
متاسفانه به نظر می‌رسد صداهای تندی در میان برخی‌ سبز‌ها در جهت توسل به خشونت در حال نضج گرفتن است. در این میان برخی‌ پیشنهاد‌های رادیکال بدون توجه به عواقب آن از جانب دوستداران خارج نشین جنبش سبز مطرح میشود. بسیاری از این پیشنهاد‌ها مبتنی‌ بر فرض شباهت وضع فعلی‌ ایران با وضع کشور در ماه‌های پیش از انقلاب اسلامیست. چنین فرضی‌ مساله دار و بالقوّه خطرناک است. بر خلاف حکومت شاه، جمهوری اسلامی با قرائت فعلی‌ به هرحال از پایگاهی اجتماعی برخوردار است که در صورت احساس خطر ممکن است حاضر به هر کاری باشد. دعوت به خشونت یا پیشنهاد‌های رادیکال بیش از آنکه نوید گذار آرام و سریع به دموکراسی باشد، ممکن است منجر به یک شبه‌جنگ داخلی‌ و نا‌امنی‌ عمومی‌ شود.
با توجه به آنچه در عاشورا گذشت، بسیاری به درستی‌ از خود میپرسند که آیا جنبش از کنترل خارج شده است؟ متاسفانه در شرایط فعلی‌ معلوم نیست آیا عقلای دو طرف هنوز کنترلی بر جریان اینک دوسویه خشم و خشونت دارند یا خیر. اما ضروریست که هر دو گروه تمام تلاش خود را برای کنترل تندروی به کار برند، در غیر اینصورت، خدای ناکرده، در این آتشفشانی که آقای هاشمی‌ شش ماه پیش آن را پیش بینی‌ کرده بود ممکن است خشک و تر با هم بسوزند.
صدرا معیری

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator