۱۳۸۸/۰۹/۲۵

کروبی: مي گويند آقای يزدی به خاطر "لاستيک دنا" و تحت فشار اين حرف ها را زده!

پاسخ کروبی به آیت الله یزدی:
با موضعگيری های ناآگاهانه مردم فوج فوج از دين رانده می شوند


. ادامه راه سبز«ارس»: محمد يزدی؛ رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رياست سابق قوه قضائيه؛ روز گذشته در جمع گروهی از دبيران تبليغی اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خيريه ، به صورت گسترده ای سران اصلاحات، از جمله مهدی کروبی را مورد توهين بی سابقه قرار داده است.

به گزارش تغییر، در بخشی از اين سخنرانی که مشروح آن از طريق خبرگزاری دولتی فارس نيوز منتشر گرديد، وی سخنان اخير کروبی را به جوک تشبيه نموده و اظهار داشته "من ناراحتم، شخصيتی که لباس روحانيت بر تن دارد، امروز به عنوان يک جوک در جامعه مطرح شده است و به او شيخ اصلاحات هم ميگويند!"

شيخ محمد يزدی در اظهار نظری ديگر به سفر اخير مهدی کروبی به قم اشاره نموده و بيان داشته" در همين سفر اخير وی(کروبی) به قم اگر از او مراقبت نمي شد معلوم نبود چه اتفاقی برايش می افتاد"


در همين خصوص مهدی کروبی در مصاحبه ای با خبرنگار تغيير به سخنان وی در چند بخش پاسخ داده که مشروح آن به شرح ذيل است:

آيت الله يزدی!

در خصوص سخنان اخيرتان در جمع مبلغان دينی، ۲ نکته و ۲ تذکر را به شما خاطرنشان ميکنم:

در خصوص جمله شما نسبت به ناراحتي تان از جوک شدن بنده بايد يادآور شوم، آنانی که به شما اطلاع رسانی ميکنند و منبع خبری شما هستند؛ گويا برايتان جوک ميگويند و اين توهم برای شما ايجاد شده که فضای سياسی کنونی جامعه و وقايع صورت گرفته در آن به مثابه جوک و شوخي است!

بهتر نيست در يک فضای آزاد و شفاف اطلاعاتی قرارگيريد و از وقايع صورت گرفته در جامعه بهتر آگاه شويد؟ شايد آگاهيد و به دلايلی از پرداختن به اصل موضوع طفره ميرويد!؟

به شما به عنوان کسی که از سوابق مبارزاتی بنده در طی سالهای قبل و بعد از انقلاب به خوبی آگاهيد و ميدانيد که دوشادوش مردم در ايام سخت حضور داشته و از کوچکترين حق آنان دفاع نموده ام؛ يادآوری مينمايم آنچه که انجام ميدهم بر اساس عقيده، تشخيص و وظيفه ام در دفاع از حقوق شهروندی يکايک مردم بوده و خواهد بود و اين برای من هدف و وظيفه ی مهمي است.

آيت الله يزدی!

اگر حداقل به حافظه کوتاه مدت خود رجوع کنيد و اگر از منابع شفاف و آزاد استفاده نماييد، خواهيد ديد مهدی کروبی در هر کجا که در جمع مردم حضور يافته، ايشان به وی با مهربانی تمام رفتار کرده اند و نه تنها مانند برخی؛ با گذشت زمان از محبوبيت و مقبوليتش کاسته نشده، بلکه به لطف همين مردم (عليرغم تمامی تنگناهای بوجود آمده از فبيل تعطيل نمودن دفاتر حذب و روزنامه و ساير موارد) بنده هر روز شاهد ابراز محبت و خوبی اين مردم عزيز هستم. در همان سفر قمی که شما از آن سخن رانده بوديد؛ بدون مقدمه و برنامه ريزی قبلی، جهت صرف صبحانه در محلی به نام مهتاب در بيست کيلومتری قم توقف نموديم. کاش منابع به اصطلاح اطلاعاتی شما حضور داشتند و استقبال مردمی که در آنجا بودند و يا عبور می کردند را می ديدند و جهت آگاهی شما به سمع و نظرتان ميرساندند تا اينگونه اعمال زشت و ناپسند يک مشت تندرو اجير شده در نيمه های شب موجب توهمتان نشود و با اين سن و سال و سوابق انقلابی، حضور در مجلس و مسئوليت های سنگين گذشته؛ حرفی از روی ناآگاهی بزنيد!

که البته باز هم ميگويم که من متاسفم برای منابع اطلاعاتی شما!

آيت الله محمد يزدی!

نکته ای که از مطالب قبلی تاسف بارتر و از منطق بدور مي باشد اين است که شما به عنوان رئيس قوه قضائيه (در گذشته) و با ۱۰ سال سابقه خدمت در اين نهاد؛ بايد بدانيد که دفاع از حقوق مردم از بالاترين اصول است. در هر جامعه ای افراد انقلابی، مسلمان،مسيحی، زرتشتی، لائيک و غيره زندگی ميکنند و تمامی اين افراد به عنوان شهرواندان اين جامعه حقوقی دارند و جامعه و حکومت نيز در قبال آنان وظايفی دارد؛ منجمله دفاع از حقوق آنان و امنيتشان در اجتماع! اگر فردی تحرکی خلاف قانون اساسی يک جامعه انجام دهد بايد با آن برخورد شود؛ اما نميتوان به خاطر ابراز عقيده فردی و يا افرادی را مورد هجمه و توهين و تهديد و حتی اعمالی که شاهد بوديم، قرار داد.

حتی همين اسلامی که به اصطلاح از جانب شما معيار خوبی و بدی مردم در جامعه شده؛ به اين حقوق مردم اهميت ويژه ای قائل است. حتی در سنت و طبق معمول تاکيد شده که اذان صبح را بدون مقدمه و حتی الامکان با صدای آرامی خوانده شود تا اگر مردم مريضی دارند، باعث رنجش آنان نگردد!

اگر شخصی به قول شما سخنانش مورد پسندتان واقع نگردد و بد باشد؛ چرا قانونی برخورد نميکنيد؟ چرا از طريق يک مشت اجيرکرده در نيمه های شب موجب آزار و اذيت همسايه ها و ساکنان آن محله ميشويد؟ اين است عملی که از آن به افتخار ياد ميکنيد که اگر کروبی محافظ نداشت چه ها که بر سرش نمي آمد؟

اين بود کلامی که در ابتدای انقلاب به مردم وعده داده بوديم؟ شان شما که عضو شورای نگهبان هستی کجاست؟

آيت الله يزدی!

تذکری برادرانه به شما که هم لباس بنده ايد!

شما در بخشی از سخنانتان از بهشت و جهنم سخن رانده بوديد و گفته بوديد از مرکب شيطان پياده شويد! به برخی مگر شما نعوذبالله نماينده خدا و معيار سنجش سره از ناسره ايد؟

چطور اينگونه در جايی به خانواده افراد توهين ميکنی و به وی ميگويی "توچه کاره ای؟" ، در جايی ديگر يکی را به پياده شدن از مرکب شيطان فرا ميخوانی؛ به شخصی ديگر عنوان منافق ميدهی و من را نيز متزلزل ميخوانی؟

شما چگونه اين حق را برای خود قائليد که هر که با شما نيست منافق و بر مرکب شيطان سوار شده و عليه اسلام است؟

تذکری بديهی و البته مهم به شما!

آيا شما مي دانيد با اينگونه افکار و اعمال دوگانه و ضد و نغيض چه بر سر اسلام و دين و اعتقادات مردم آورده ايد؟ شما به عنوان يک عالم در جامعه ، با موضعگيری های ناآگاهانه موجب ميشويد مردم فوج فوج از دين، اعتقادات و روحانيت رانده شوند! چگونه پاسخگوی اين اعمال خواهيد بود؟

در اين خصوص شايد بهتر باشد ۲ نمونه از اعمالتان را برايتان خاطر نشان شوم.

- شما عضو شورای نگهبان بوديد و هستيد. آقای مرتضی الويری که اتفاقاً از چهره های شناخته شده و مطرح نيز هستند و شما نيز به خوبی می شناسيدشان، با شما در دور اول مجلس عضو هيات رئيسه بودند. آقای الويری در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی کانديدا شده بودند که بنا به نظر نهادی که شما آن را بر عهده داشتيد رد صلاحيت شدند. ايشان پس از انتخابات در خصوص رد صلاحيتش به شما مراجعه نموده بود و از شما و همکارانتان خواسته بود تا دلايل رد صلاحيتش را برايش بازگو کنيد. ليکن شما در پاسخ به آقای الويری گفته بوديد"مگر شما برای مجلس ثبت نام کرده و کانديدا شده بوديد" (به نقل از شخص آقای الويری)

- زمانی که من رياست مجلس سوم و شما رياست قوه قضائيه و آقای هاشمی رئيس جمهور بودند؛ در خاتمه دوره دوم رياست جمهوری آقای هاشمی(که البته بنده ديگر در مجلس نبودم) زمزمه هايی مبنی بر تغيير قانون اساسی جهت حذف محدوديت دوره رياست جمهوری از طرف برخی شنيده ميشد. که البته از طرف شما نبود. ليکن در همان ايام شنيده ميشد که جنابعالی از طريق يکی از نزديکانتان به آقای هاشمی رفسنجانی پيغام داديد و گفته بوديد" بياييد و شما رياست قوه قضائيه را بر عهده گيريد و برای اينکه تلقی و تعبير بدی هم پيش نيايد من به عنوان معاون شما در اين قوه خدمت خواهم نمود! " آقای يزدی حال چه شده است که در سخنرانی خود خطاب به آقای هاشمی اينگونه ميگوييد!

آيا آن موقع اشتباه مينموديد و يا اکنون؟

آيت الله يزدی!

حالا شما با اين وضعيت جسمی و بيماری و کهولت سن؛ که اميدوارم هر چه زودتر بهبود يابيد؛ چه ضرورتی دارد شما مسئوليتی را بپذيريد و کسانی حرف ها و اطلاعات غلطی را به شما بگويند و شما در جمع کثيری از مردم و مبلغان دينی، واگويه نماييد؟

من نميگويم و دوست ندارم اينگونه باشد؛ اما همانگونه که در گوشه کنار ميشنويم (از جمله به استناد سخنان پاليزدار) ميگويند آقای يزدی به خاطر "لاستيک دنا" و "ماجرای جنگلهای" فرزندش (تحت فشار) اين حرف ها را زده است!

لذا به استناد نکته اول که شما به عنوان عضو برجسته و تاثير گذار شورای نگهبان تا اين حد ناتوان در اداره امور مربوط و حوزه وظايف خود بوديد که از کانديداتوری چهره شناخته شده ای مانند الويری اظهار بی اطلاعی نموديد! و در روزگار نچندان دور در پايان دوره رياست ۸ ساله شخصی، به وی پيشنهاد رياست بر جايگاه خود را ميدهيد و اکنون بدترين ناسزاها و را به وی ارزانی ميداريد! خواهشمندم از من به عنوان يک هم لباس اين تذکر را پذيرفته و از منصب و مسئوليت های خود کناره گيری نموده تا تحت فشار و از روی بی اطلاعی و ناچاری سخنی ناثواب نرانيد.

نگذاريد سوابق انقلابی و مبارزانی شما تحت ناتوانی و نا آگاهی شما مخدوش و مورد سوء استفاده قرار گيرد؟

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator