۱۳۸۸/۰۹/۲۸

احمدی نژاد برای مطالبه خسارات جنگ جهانی به سازمان ملل نامه می نویسد!

احمدی نژاد برای مطالبه خسارات جنگ جهانی به سازمان ملل نامه می نویسد!


. ادامه راه سبز«ارس» : محمود احمدی نژاد اعلام کرد که قصد دارد بزودی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت خسارات وارده به ایران در جنگ جهانی دوم شود. او گفت: ما خسارات وارده از جنگ جهانی دوم را مطالبه می کنیم و من گروهی را مامور کرده ام که این خسارت را محاسبه کنند و بزودی هم طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواهم خواست که خسارت وارده به ایران در جنگ جهانی دوم پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به کپنهاگ ، احمدی نژاد که در هتل محل اقامتش با سردبیران و مدیران رسانه های دانمارکی سخن می گفت، یادآورد شد که سه کشور فاتح جنگ جهانی دوم ،یعنی آمریکا شوروی و انگلیس، از خاک ایران و امکانات ایران استفاده و این جنگ را به نفع خود تمام کردند.

وی افزود: در این دوره مردم ایران تحت فشارهای زیادی قرار گرفتند و خسارات فراوانی به ایران وارد شد اما هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد.

البته این سه کشور بعد از جنگ جهانی دوم خسارات وارده به کشورهایشان را مطالبه و دریافت کردند.

احمدی نژاد گفت: نه تنها به ایران خسارتی پرداخت نشد، بلکه وقتی ۱۰ سال بعد مردم برای ملی شدن صنعت نفت قیام کردند، آمریکایی ها با کودتا نفت را از ملت ایران گرفتند.

وی تصریح کرد: ما خسارات وارده از جنگ جهانی دوم را مطالبه می کنیم و من گروهی را مامور کرده ام که این خسارت را محاسبه کنند و بزودی هم طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواهم خواست که خسارت وارده به ایران در جنگ جهانی دوم پرداخت شود.

وی افزود: این کار عین عدالت خواهد بود.
ارس: دائي خدا بيامرز ما براي اينطور مواقع يك مثال خوبي داشت و ميگفت براي اينكه در خيابان بخواهي جلب توجه كنيد لازم نيست لباسهاي مد روز بپوشي!، كافيه كه كت را بر عكس تن كنيد و به خيابان برويد آنوقت ببينيد كه همهء نگاهها به شما جلب ميشود!، حال نقل يك بده خدايي شده كه البته ديگر با كت وارونه هم جواب نميدهد و مجبور است براي جلب توجه شلوار مبارك را هم از تن برون آورد!. هر چند كه بعضي ها اگر لخت مادرزاد هم به خيابان بروند ديگر چيزي براي ارائه كردن و كانون توجهات قرار گرفتن ندارند!

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator