۱۳۸۸/۰۶/۳۰

نگراني وزير ارشاد امريكا از ركود صنعت هتلداري در سفر مموتي!

نگراني وزير ارشاد امريكا از ركود صنعت هتلداري در سفر مموتي!
از : اتحاديه هتلها و پلاژ و قايق موتوري
به : مدير و اسباب خنده جهان

بدون هيچ احترامي به استحضار ميرساند كه امريكا البته مكان زياد دارد جوري كه تابحال هيچكس معطل مكان نمانده ليكن نميدانم چه جوري است از وقتي قرار شده بيائي اين هتلهاي ما همه شان ميگويند عين مصلاي تهران بنائي داريم ببريد پلاژ . چطور اينها مكانهاي خودشان كه بنائي دارد مراسم لغو ميكنند هيچي نيست ما بنائي داشته باشيم حرف درمي آيد ؟ رفتيم پلاژ گفتند ما ديديم اينها همينطور دارند زرت و زرت مراسم و سفر لغو ميكنند گفتيم لابد سفر امسال هم بدليل بنائي مصلا لغو ميشود ، براي پذيرائي شايسته كفش كنار نگذاشتيم ميترسيم شرمنده ملت شهيد پرور بشويم . رفتيم چادر بزنيم گفتند ما بنائي نداريم منتها امسال از بس همه منتظرند كه اين بيايد روزي هشتصد نفر زنگ ميزنند ميگويند نيم كيلو بمب گذاشته ايم تا منفجر نشده فرار كن اينست كه ما خودمان هم اصلاً توي چادر نيستيم كه مهمان هم دعوت كنيم آنهم اين يك وجب آدم كه جمعه زير بغل احمد خاتمي بخوبي جا شده بود .

آقا جان ! شما كه بسلامتي امام جمعه دائم تهران هم شده اي جمعه رفتي يك حرفهائي زدي كه بشوي تيتر يك هيچكس هيچ جائيش حساب نكرد تاوانش را ما بايد بدهيم ؟ به حضرت عباس من حرفهاي تو را از خودت بيشتر بلدم . ده دقيقه وقت ميدهند تو نيم ساعت درباره آزادترين انتخابات جهان حرف ميزني بيست دقيقه براي اسرائيل انگشت تكان ميدهي بقيه اش را هم از طرف و براي آبروي ملت ايران يك حرفهائي ميزني كه بعدش ملت ايران دلشان ميخواهد بروند زير گل . آخرش هم چون ما اينجا مصلا نداريم و بنائي ندارد و هيچ مراسمي لغو نميشود پنج ميليون نفر تجمع ميكنند خشتك ما را ميكشند سرمان كه چرا تو را راه داديم چهارصد نفر هم سالن را ترك ميكنند فقظ عبدلله واد ميماند و اسماعيل عمر جيجه سه هفته پيروزي ملت ايران را جشن ميگيري تهش هم ميگوئي خواستند منرا بدزدند نميدانستند بعدش كه دزديدند با من چيكار بكنند شكست خورد . خب بشين همانجا سر جايت يك پيام بفرست فضا سه تا نامه بنويس براي اوباما عبدلله واد و عمر جيجه را هم دعوت كن همين كارها را بكن هتل هم نميخواهد والا ما پنجاه سال است هتلداريم ديگه اينجوري اش را نديده بوديم كه هتل بگويد مهمان نميخواهم .

پدرجان ! اين رهبر آزاده شما كه عين رهبر ما اسير نيست همين ديروز اعلام كرد اعترافاتي كه به زور به ملت نوشابه داده ايد تا بگويند دوزار ارزش ندارد . شما عجب آدمهاي گ...ي هستيد ها . يارو را از سقف آويزان ميكنيد ميزنيد خشتكش را سرش پرچم ميكنيد كه يك حرفهائي بزند تا اعتبار نداشته باشد ؟ البته بمن مربوط نيست ولي ميترسم تو هم با اينهمه بگير و ببند آخرش خودت را با اين متكي و مشائي و آن چندتائي كه همه جا بتو آويزان هستند برساني اينجا يك چيزهائي بگوئي بعد دوباره فرزانه برود بگويد اعتبار ندارد . شما اين پورنوگرافي تان خيلي خل است ها ! والا اين چاوز با اينهمه زرت و پرتي كه ميكند و آن بنزيني كه تا انتهاي دسته بهتان انداخت مي آيد اينجا ما از اين مشكلها نداريم . اصلاً خدا الهي ذليل بكند اين هفتاد ميليون گرين را كه اينهمه اذيت ميكنند . جداً تو چه جوري از بين همينها بيست و چهار ميليون تا رأي آوردي ؟ تو كه امريكائي نيستي در شرايط خفقان تقلب انتخاباتي بكني . البته فرزانه جونتون هم همينطوريه . خودش ورزشكار نیست ولي ورزشكارها را دوست داره (البته از نوع ابوالفضلیش)!
.
.
علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator