۱۳۸۸/۰۶/۳۱

پاسخ یک رزمنده سبز به نامه احمد توکلی

پاسخ یک رزمنده سبز به نامه احمد توکلی


جناب آقاي توكلي
با سلام،


از ابتداي فاجعه تقلب شما به صورتي نخ نما سعي كرديد كه به خيالتان "ميانه" را بگيريد كه باد هر سمتي وزيد،شما نيز بوزيد.

احتراما (به شيوه خودتان كه اول با احترام شروع مي كنيد و سپس دروغ گويي و تهمت مي آغازيد)نكات زير را به اطلاع مي رسانم:

1-مردم ايران،اگر منظور مردمي است كه شما خائن مي دانيد و ما صادق براي همين كه سياست مداران نا لايق بر سر كار نباشند به ميدان جهاد با دروغ و تقلب و ريا آمده اند تا باز جنگي خانمان سوز بر پا نشود(مي دانم كه جنگ قبلي تحميلي بود و درود بر شهدايش) تا لازم نباشد اين مردم به قول شما يك گام بر ندارند. نكته درستي گفتيد.بله! مردم براي حكومتي كه تقلب مي كند و مردم اش را چون غاصبان صهيونيست به صلابه مي كشد، و مورد هتك و شكنجه وتجاوز ... قرار مي دهد به جنگ نمي روند. از مردم انتظار داريد به دليل بي كياستي فردي چون احمدي نژاد كه منتخب ملت ايران نيست و مدام براي آنكه اسم و چهره اش بر صدر اخبار باشد، دم از محو اين و آن مي زند و قطعنامه ها را مسخره مي كند، حاضر باشند به جنگ بروند؟

خير!ما براي اين وطن فروشي ها –كه در حراج منافع ملي ايران در خزر و انهدام توليد با باج ورود كالاي بنجل چيني آشكار شده-به جنگ نخواهيم رفت. ما هم اكنون با دستان خالي با نيروهاي مستضعف شما(كه از قضا در كشتار ضعف ندارند) در نبرديم.

با گلوله و باتوم برقي و گاز اشك آور مادران و خواهران و زنان ما را مي زنند و مي برند و تجاوز مي كنند و بعد بر روي شان اسيد ميريزند و در گور ناشناس خاك مي كنند و بعد مادر داغ ديده را تحت فشار مي گذارند كه دندان خشم بر جگر بندد كه "آبروي نظام" نرود.

پسران و پدران ما را در سردخانه هاي صنعتي 2 ماه نگه مي دارند و بعد هم انكار مي كنند.

بماند! كردار هر كس بر او عيان است.

2- آقاي توكلي، با پوزش مي گويم: يا چون محمد نوري زاد آزاده باشيد و يا اگر آزاده نيستيد جريان نفاق در پيش نگيريد و خود را در كسوت چهره اي وجيه المله و دوله جا نزنيد. دم خروس از رفتارتان پيداست. شما نيز چون بسياري ديگر كه بر رنج و ماتم ملت ايران يا سكوت كردند و يا خنديدند، سكوت كنيد و بخنديد و بدانيد باد روزي در مسير عدالت و انسانيت و شرف خواهد وزيد.

3-آقايان موسوي و كروبي و خاتمي ، فرزندان نظامي كه بازداشتگاه زير زميني دارد و ايرانيان را در روز روشن در خيابان به گلوله مي بندد نيستند، آنان فرزندان مردم ايرانند. همان هايي كه شما در مجلس هفت و هشتم با رد صلاحيت نمايندگانشان، توانستيد "جهشي" وارد خانه شان شويد. خانه ملت. اكنون اما فرزندان پاكباز ايران كه در دوران تحصيل شما در انگليس، در جبهه ها دست و پاي شان را از دست مي دادند در زندانند. بمان ننگ اينكه مستضعفان شما سعيد حجاريان را ترور مي كنند و باز هم ميل كثيف شان ارضاء نمي شود ، او را وادار به نگارش متني سراپا غير عقلاني مي كنند تا دل "يك نفر" خوش شود. وااسفا ! اي كاش اين را هم انحراف و خيانت مي دانستيد.

4-مشكل ما با امثال شما در همين خود را به خواب زدن است. اين دولت برآمده از راي مردم است براستي؟ بسيار خب! اگر جرات داريد با حضور مردم و نمايندگان شان رفراندومي برگزار كنيد تا ببينيد چه دولتي برآمده از مردم است.گمان مبريد كسي در پي انقلاب نرم و سخت است.نه! ما خواستار هر چه انساني تر و لاجرم دموكراتيك تر شدن حكومت هستيم. منظورم از دموكراتيك آن است كه امثال شما هم با تقلب ناشي از حذف رقيب وارد خانه ملت نشويد.تا بعدها احمدي نژادي هم پيدا نشود كه با خاك و جان و ناموس مردم چنين بازي و كفران كند. و منظورم از انساني آن است كه اگر مردم كشوري به حكام دروغ گويشان اعتراض مسالمت آميز كردند، كارشان به گزارش هاي آنچناني پزشكي قانوني نيوفتد و در گورهاي دسته جمعي خاك نشوند. ناموسشان را با يك گربه در سلول انفرادي رها نكنند. نان آور خانه شان را 90 شب در انفرادي نبرند. برادرشان را شكنجه دارويي نكنن. انساني تر يعني همين. افق 1404 پيش كشتان!

5-جناب آقاي توكلي!من هم سن و سال فرزند شما هستم. براي من دردناك است كه مردان پا به سن گذاشته را چنين ميل و هوس دنيا بردارد تا واقعيت را نبينند و نشنود. ما در راهپيمايي پرشكوه اخيرمان، شعار غالب و قالب مان همان بود كه در حضور ميليوني ديگرمان به رخ كشيديم:

مرگ بر ديكتاتور
هم غزه ،هم لبنان، جانم فداي ايران
ما اهل كوفه نيستيم ، پول بگيريم باستيم
توپ،تانك،تجاوز...ديگر اثر ندارد
دروغگو دروغگو شصت و سه درصد ات كو؟

جناب آقاي توكلي دروغ را دامن نزنيد.اين شعارها را ما از همان اولين روز تاريخ نوين ملت ايران كه از خرداد 42 شروع نمي شود و از قضا به ريشه هايي در مشروطه مي رسد (يعني 25 خرداد) سر داده ايم. اينان شعارهاي واقعي مردم ايران بود كه در هزاران فيلم قابل ديدن و شنيدن است.هر چند كه رسانه ضد ملي حتي از پخش مسابقه فوتبال سبز هم مي ترسد، شما نترسيد و حقيقت را بدانيد.

6-متاسفم كه اين توهين شما به ملت ايران كه در عبارت "مي‌نشينند و منتظر مي‌مانند تا همان اكثريت مستضعفي كه به پيروي از امام و مراجع و روحانيت انقلابي، ايران را حفظ كردند بازهم جانفشاني كنند " آمده است هرگز بخشوده نخواهد شد. منظورتان از مستضعفان مبادا امثال صادق محصولي و فرزندان اوست؟ همان صادق محصولي كه همسران شهداي باكري را ... شرمم مي آيد كه بگويم. نامه شير زن خاندان باكري را بخوانيد. همان صادق محصولي كه دوران جنگ از استان هاي شمالي كشور و لابد از "پشت جبهه"!! به انقلاب خدمت مي كرد؟ و لابد ثروت ميلياردي اش را از راه كسب و كار حلال در آورده است. نه يك هفته فروش تراكم و بعد منوع كردن اش در دوران شهرداري رئيس جمهور دوست داشتني اما معيوب تان! نكند فرزندان آقايان حداد را مي گوييد؟ مبادا سلطان زيره جهان ناگهان مستضعف شده باشد؟ نكند سازمان عريض و طويل سپاه پاسداران يعني مجري طرح هاي اقتصادي از نفت گرفته تا موبايل و راه و سد و شهرك و ويلا سازي در دبي و آنتاليا و ... را مستضعف مي دانيد؟ نمي دانستيم راه اندازي بيش از 100 خبرگزاري براي تخريب ميرحسين موسوي در انتخابات استضعاف است. جالب است. ما هنوز نمي دانيم آن 18 هزار ميليارد تومان پول مفقوده مگر به دست مستضعفان مورد نظر شما نرسيد؟ عجيب است كه شما كه اينهمه ناصح و واعظيد درباره اش سكوت كرده ايد.

اقاي توكلي اگر نمي دانيد بدانيد آقازاده آن "يك نفر" اين پول را در تركيه به صورت شمش طلا سپرده گذاري كرده است تا در روز اطعام مساكين و جشن نيكوكاري به فرزندان كارگران بيكار شده در اين 4 سال بدهد!!! نه! آقاي توكلي! شما خود وامدار اينها هستيد. خود با حمايت اينان بر صندلي اي كه متعلق به شما نيست تكيه زديد. اي كاش چون همكار سابق تان آقاي افروغ از شرم اين دوپينگ(رد صلاحيت رقيب) در دور بعد كانديد نشده بوديد.و چون او راه آزادگي مي گرفتيد. يا به توصيه سابق سكوت مي كرديد. به علاوه آنكه اگر حماقت هاي عريان و ندانم كاري هاي خانمان سوز دولت غير مردمي دولت نهم و دولت كودتا نبود و نباشد جنگي ايران را تهديد نمي كند كه به خاطرش مردم بار ديگر چون خوشه گندم بر شوره زار ها بريزند.

7-در باره پيروي از مراجع فرموده ايد. نكند مستضعفان همان ها هستند كه بيت حضرت آيت الله منتظري را با ديوار نوشته هاي موهن پر كردند. نكند آنانند كه اكنون از آيات عظام به بيدادگاه شكايت مي برند؟ نكند آنانند كه چون بر خلاف ميل شان مراجع حاضر به پذيرش تقلب نشدند نامه هاي تهديد آميز براي شان مي فرستند؟ نكند مستضعفان همان ها هستند كه 6 نوه يكي از عالي ترين مرجع تقليد زنده جهان تشيع را با وضعي اسف انگيز ربوده اند؟ آقاي توكلي! دست برداريد.

8- خطاب به محد خاتمي نوشته ايد:" فكر مي‌كنيد اگر كساني كه امروز شعار جمهوري ايراني مي‌دهند، سركار بيايند، شما را خلع لباس و منزوي نخواهند كرد؟ البته اگر زنده‌تان بگذارند". واي برشما. محمد خاتمي تنها رئيس جمهور محبوب تاريخ 30 ساله گذشته است. شما نگران او نباشيد. مردم او را چون ياور و همراهي كه در اين روزگار خدعه و نيرنگ بر ملت، چون جد اش ايستاد در دامن خود از هر گزندي حفظ مي كند. شما لطفا به يار گرمابه و گلستان تان آقاي شريعتمداري بگوييد كه فرزند اش را با چاقو به سراغ او نفرستد. چون سيلي محكمي از مردم خواهد خورد.

بزرگترين افتخار براي هر سياستمداري چون دلاور مردان خاتمي، موسوي و كروبي همين است كه شب ها بر بام خانه ها، نامشان را با عشق و در كنار نام الله تكرار مي كنند و اينان اند مرداني كه مي توانند به آساني و در سايه عشق ملت و دلاوري و انسانيت خودشان بدون هيچ پوشش امنيتي و هلي كوپتر و 1000 محافظ و 6 قلاده سگ 100 ميليون توماني و هزاران حقوق بگير واقعا مستضعف كميته امداد كه با اتوبوس و اجبار براي پركردن محل سخنراني شان مي آورند ... در ميان مردم راه بروند. مي دانم كه شما و رئيس جمهور مردمي تان! و حامي كبير اش!!! نيز آرزوي چنين كاري را داريد اما برايتان متاسفم. شما سمت ظلم را گرفتيد. خدا شما را ببخشد. ملت را نمي دانم.

با سپاس
يك رزمنده سبز

لينك نامه توكلي

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator