۱۳۸۸/۰۶/۳۱

دلایل تعطیلی سایت انتخاب

دلایل تعطیلی سایت انتخاب


ادامه راه سبز «ارس»: مصطفی فقیهی مدیرمسئول خبرگزاری انتخاب رسماً، "تعطیلی خبرگزاری انتخاب" را اعلام كرد.


وی با اشاره به فیلترینگ یازده باره ی انتخاب گفت: یازده بار از نو آغاز كردیم و هر بار با انگیزه ای مضاعف، به رسالت خبرسانی خود ادامه دادیم، اما ظاهراً آقایان مسئول، حتی مایل نیستند بگویند دلیل فیلتزینگ انتخاب چیست؟

وی افزود: در كشوری كه ادعای "عدل علی (ع)" مطرح می شود چگونه می شود رسانه ی پرمخاطب و با پیشینه ای چون "انتخاب"، یازده بار فیلتر شود و كك هیچ مسئولی گزیده نشود؟

او ادامه داد: هر بار كه فیلتر شدیم، فوراً دامین تازه ای خریداری كردیم و به رسالت اطلاع رسانی سرعت بخشیدیم و جالب آنكه "انتخاب"، یازده بار تمام به اوج رسید و تعداد مخطابانش به جایی رسید كه در رنكینگ الكسا، در میان صد سایت برتر خودنمایی می كرد اما ظاهراً آنگه كه "انتخاب" به میان صد سایت برتر ورود می كرد، تاب و تحمل آقایان پشت نقاب، به سر می رسید به طوریكه با اراده ی آهنین خود، دستور پرتاب از اوج ، تنها با یك كلیك صادر می شد!

مصطفی فقیهی تصریح كرد: "انتخاب"از اواسط سال 83 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دور نهم، آغاز به كار كرد و ظاهراً مخالفت تام و تمامش با جریان متحجر دینی به رهبری یك موسسه پژوهشی، در دوره ریاست جمهوری اخیر ، نتیجه ای جز فیلترینگ نداشته است. متاسفانه در دوره ی اخیر، بسیاری كه در دهه های نخست، حتی فرصت نشست و برخاست با انقلابیون و شخص حضرت امام (ره) را نداشته اند، بر مسند قدرت نشسته اند.

مدیرمسئول خبرگزاری انتخاب گفت: 5 سال ، با وجود صدها فراز و نشیب و زمین خوردن های پی در پی، ایستادیم و ادامه دادیم، یازده بار فیلتر شدیم و دم برنیاوردیم و حتی شكایت مان نیز ره به جایی نبرد، صدها بار با مركز فیلتزینگ مخابرات و كمیته تعیین مصادیق و دهها مركز مرتبط، گفت و گو و مكاتبه كردیم، اما دریغ از یك پاسخ كوتاه به این پرسش ساده كه "دلیل فیلتزینگ ما چیست؟"

از سوی دیگر، فیلتزینگ "انتخاب" همواره با كم لطفی اهالی رسانه رو به رو بود، گویی حذف رقیب، خبری خوش برای فضای رسانه ای كشور است، اما خدا نكند كه رسانه ی فیلتر شده در این میان وابسته به فلان جناح چپ و راست باشد، آنگاه بود كه فریادها و سروصداها به قول یكی از مسئولین رنگ "بنفش" به خود می گرفت و تا رفع توقیف و رفع فیلتر، فریادها تبدیل به سكوت نمی شد

مصطفی فقیهی اضافه كرد: اخیراً با ورود شخصیت های دلسوزی چون "دكتر علی مطهری" به كمیته تعیین مصادیق، امیدوار به رفع فیلتزینگ "انتخاب" بودیم، اما زهی خیال باطل...

وی افزود: برای دوزادهمین بار، دوازدهمین دامین "انتخاب" با عنوان tikonline.org را روز گذشته خریداری كردیم، اما واقعیت این است كه نه انگیزه ای مانده نه رمقی و نه هیچ....

مدیر مسئول و سردبیر خبرگزاری انتخاب در پایان، ضمن اعلام ارادت خالصانه به مخاطبان گرانقدر خویش گفت كه رویه ی "انتخاب" و مسئولینش، چه امروز ، چه دیروز و چه فرداها، همان بود كه دیروز بدان تاكید شد: حركت در راه واقعی امام (ره) و رهبری و آرمان های به حاشیه رانده شده ی انقلاب.

"انتخاب" با توجه به شرایط پیش آمده در تحدید اطلاع رسانی اش تعطیلی خود تا اطلاع ثانوی را اعلام می كند و در صورت رفع فیلترینگ، بار دیگر پای به عرصه اطلاع رسانی می گذارد.

ادرس سایت های اینترنتی فیلتر شده ی "انتخاب" در پی می آید:

entekhab.ir
entekhabnews.com
entekhabnews.us
entekhabnews.org
entekhabnews.net
tik.ir
tiknews.com
tiknews.net
tiknews.org
tiknews.info
entekhab.org

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator