۱۳۸۸/۱۰/۲۹

متاسفم که با نام شهید همت اهانت می شود

متاسفم که با نام شهید همت اهانت می شود

. ادامه راه سبز«ارس»: در پی انتشار هفته نامه ای حامی دولت پس از نهم به نام« همت» که به خاطر توهین به مسئولان نظام توقیف و لغو امتیاز شد، فرزند شهید همت نسبت به سوء استفاده برخی جریان های تندرو از نام شهید همت انتقاد کرد.

در حالی که هفته نامه همت هفته گذشته منتشر و توقیف شد، هفته نامه موج اندیشه امروز (دوشنبه) اقدام به انتشار ویژه نامه ای کرد که هیچ تفاوتی با هفته نامه توقیف شده همت ندارد. در لگوی این نشریه آمده است« به یاد شهید همت».

در همین زمینه، مهدی همت فرزند شهید ابراهیم همت با انتقاد شدید از سوء استفاده برخی جریاناتی که مدعی حمایت از دولت هستند از شهید همت، گفت: افراطیون بدون آنکه کوچکترین اعتقادی به راه ومنش شهید همت داشته باشند، در جهت مقاصد سوء سیاسی خود ازنام آن شهید سوء استفاده می کنند.

مهدی همت درگفت وگو با «فردا » اظهار داشت: متاسفم که با نام شهید همت، به چهره های برجسته نظام اهانت می شود و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

او درموردپیگیری خانواده همت برای جلوگیری از سوء استفاده از نام این شهید، تاکید کرد: علی رغم تمام پیگیری هایی که در این زمینه انجام دادیم به ما می گویند، ‍شهید همت متعلق به خانوده اش نیست.

فرزند شهید همت ادامه داد: بعد از اینکه خانواده همت نتوانست جلوی اینگونه سوءاستفادها را بگیرد، ترجیح دادیم سکوت کنیم چرا که اگر امروز آبرویی برای حاج همت نزد مردم وجود دارد به دلیل سکوت ماست. اگر سکوت نکنیم چه بسا تهمت هیی به فرزندان آن شهید بزنند و حاج همت را هم بدنام کنند.

وی افزود:حاج همت که درحال حاضر از طرف عده ای خاص تبلیغ می شود، ‍حاج همت واقعی نیست، بلکه دروغ وتحریف از اسم آن شهید بزرگوار است. چرا که آ ن شهید بزرگوارهیچ گاه خودش و ایمانش را دور نزد. عشق مردم به او به دلیل همین اخلاص اش بود.

فرزند شهیدهمت افزود: کسانی که اعتقاد دارند همت متعلق به همه مردم ایران است، به جای سو استفاده از نام این شهید، حرمت خانوداده ایشان راحفظ کنند.

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator