۱۳۸۸/۱۰/۲۷

صبر در برابر موضع گيري هاي بي ريشه

صبر در برابر موضع گيري هاي بي ريشه

. در هفته هاي اخير شاهد مناظراتي در ارتباط با مسائل سياسي جاري کشور بوديم که توسط صدا و سيما صورت داده شد. اصل مناظراتي که در شب هاي اخير از صدا و سيما پخش مي شود اقدام مبارکي است و اي کاش صدا و سيما از همان برهه زماني پس از برگزاري انتخابات مناظره هاي طرفيني را ادامه مي داد و به صورتي يکسويه و يکطرفه به قاضي نمي رفت و به داوري نمي نشست.

بنده شخصاً معتقدم بخشي از حوادث حين انتخابات و پس از انتخابات معلول نوع پوشش خبري و تحليلي صدا و سيما و به ويژه سيما بوده است. اگر رسانه ملي رسالت ملي خودش را ادا مي کرد بسياري از اين حوادث ناگوار و اتفاقات بعضاً ساختارشکنانه و اتهام ها و برچسب زدن هاي ناروا رخ نمي داد. به نظر مي رسد رويکرد فعلي صدا و سيما کمي به صواب نزديک شده و حداقل اگر کاملاً بي طرفانه به داوري نمي نشيند تا حدودي از نگاه جانبدارانه و يکسويه خود فاصله گرفته است. هر چند مي تواند در اين رويکردش منصفانه تر و بازتر عمل کند و اجازه دفاع مستقيم به افرادي بدهد که همواره در اين گونه برنامه ها در موردشان صحبت مي شود و به گونه يي تهمت هايي به آنها نسبت داده مي شود. چه آنکه منصفانه نيست اين افراد و شخصيت ها فرصتي نداشته باشند از خودشان در برابر اين اتهامات دفاع کنند و حتي اين تهمت ها را بپذيرند.

اما به هر حال در همين حدش هم ما اميدوارانه با صدا و سيما برخورد مي کنيم. هرچند معتقديم تا رسيدن به فضاي مطلوب فاصله زيادي مانده و اميدوار هستيم تلاش در جهت رسيدن به فضاي مطلوب و اقدامات اينچنيني تداوم داشته باشد. به هر حال تا حدودي روال جاري اين تحول پرده از واقعيت برداشته و مردم به قضاوت نشستند که اين سکه مي تواند رويه ديگري هم علاوه بر رويه يي که صدا و سيما مدام تبليغ مي کرد، داشته باشد.

با وجود اين اما در بازتاب ها و واکنش هاي برخي جريان ها به محتواي اين مناظرات نظاره گر برخي موضع گيري ها و حملات غيرمنصفانه بوديم. من احساس مي کنم کسي که وارد عرصه سياست مي شود به هر حال بايد خود را آماده اين حملات غيراخلاقي کند. خود بنده نيز بارها شاهد موضع گيري هاي سوفسطايي مسلکانه و بي منطقي که صورت مي گيرد، بوده ام. ياد خاطره يي مي افتم که آقاي حسن صانعي مطرح مي کرد. از زماني که اين خاطره را از ايشان شنيدم صبر و حوصله ام بيشتر شده و تحملم نسبت به اين موضع گيري هاي بي ريشه، غيراخلاقي و بي سند بيشتر شده است.

ايشان تعريف مي کردند که من روزي در سال هاي دهه 40 که امام(ره) در قم بودند، خدمت ايشان رسيدم.

زماني که به خانه يي که ايشان اقامت داشتند رسيدم، ديدم روي در منزل ايشان برگه يي نصب شده که حاوي مطالب توهين آميز به امام(ره) است؛ توهين هايي ناجوانمردانه و غيراخلاقي. داخل خانه شدم و خدمت امام(ره) رسيدم. به ايشان گفتم شما اين مطلب را ديده ايد. گفتند؛ بله، صبح که به فيضيه مي رفتم، ديدم. به ايشان گفتم چرا برگه را از روي در برنداشتيد. در اين حال امام(ره) فرمودند اينها به نهضت کمک مي کند، به حق کمک مي کند. اين مطالب و اين رفتارها حکايت از اين مي کند که ما در حال حرکت هستيم.

بنا بر اين هرچند اين رفتارها و موضع گيري هاي غيراخلاقي و مخصوصاً حرف و حديث هايي که پا را از دايره اخلاق خارج مي کند و با استفاده از آنها آسمان ريسمان مي کنند، دل آزار است اما در برابر آنها بايد صبور بود. اين اقدامات و رفتارهاي غيراخلاقي زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. ظاهراً در اين بين مدعي العمومي هم در کار نيست. در اين فضا اگر صبر نکنيم چه کنيم. جدا از وجه کارکردي اين صبر که حکايت از زنده بودن است، چاره ديگري نيست جز آنکه صبر را پيشه خود سازيم. اگر شرايط به گونه ديگري بود شاهد اين رفتارها و مواضع غيراخلاقي و غيرمنصفانه نبوديم. در اين حال اما باور داريم حق برملا مي شود و باطل آشکار. همان طور که روز به روز شاهد اين معنا هستيم که چهره حق پر فروغ تر مي شود و باطل کم رمق تر شده است. اين اصلي است که خداوند متعال در هستي و آفرينش وضع کرده است. ما نيز اميدوارانه به اين اصل الهي چشم دوخته ايم.

عماد افروغ - روزنامه اعتماد

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator