۱۳۸۸/۰۸/۱۷

ميرحسين را بیشتر از قبل حمايت می كنيم ...

ميرحسين را بیشتر از قبل حمايت می كنيم ...

بازی!: قربان آميرحسين رفتن برای درآوردن چشم اونوريا!


رفقا مدد كنن . اينا بد جوري دوره افتادن براي ضايع كردن ميرحسين . من نمي فهمم اگر يكوقتي ما بين خودمان نقد و بحثي ميشود ، اگر يكوقتي به همديگر ايرادي ميگيريم ، اگر يكوقتي حتي به همين آميرحسين گير ميدهيم ، فهميدن و درك اينكه چیزخوري اش به كسي نيامده واقعاً اينقدر سخت است ؟ بابا شما كه طي چهار سال گذشته هسته اتم را شكافته ايد آقا فتوا بدهد از فردا الكترون دور پروتون چاچا ميرقصد ، شما كه فضا را كلاً با دكترهائي كه داريد تسخير كرده ايد روي آپولو 12 روسها نوشته ايد "اميد" رفته دور دنيا را هشتاد روزه زده گور باباي ژول ورن ، شما كه خودروي ملي ساخته ايد با اتاق پژو 405 فقط بدست متخصصان داخلي بوق بزني شيهه ميكشد ، شما كه در اين چهار سال به كمك صدا سيما در توليد گاو و گوساله به خودكفائي كامل رسيده ايد با علم ژنتيك نشد با علوم حوزوي ، واقعاً نمي فهميد گ... خوري اين چيزها به شما نيامده ؟ گرفته ايد ما را با اينهمه دكتر و متخصص آكسفورد و كمبريج و كشورهاي دوست و برادر و صد البته متخصص داخلي ؟!

رفتي توي فارس و ايرنا زرت و زرت مصاحبه از عمه و خاله ي اين و آن عليه آميرحسين گذاشته اي كه چه ؟ كه در راستاي رسالتي كه داري براي ما سوال پيش بيايد كه جداً چرا ميرحسين 13 آبان نيامد ما را قال گذاشت ؟ خب من همين الآن جواب تو را ميدهم : آميرحسين روز 13 آبان اصلاً هيچ هم وسط هيچ محاصره اي نبود عشقش كشيد نيايد بتو چه ؟ اصلاً اگر مي آمد من همين الآن بجاي نوشتن اين چيزها داشتم بد و بيراهش ميگفتم باز هم بتو چه ؟ الدنگ ! بتو چه ؟ اصلاً من از تو سوال ميكنم ! بنده بعنوان يك استاد دانشگاه از تو سوال ميكنم ! مموتي شما 13 آبان كدام گوري بود ؟ اگر ميرحسين حصر نبود و گيرم كه ترسيد و نيامد غير از اينكه باز هم بتو چه از توپ و تانك و خمپاره ي تو ترسيد كه آورده بودي مموتي از چي ترسيد ؟ از لنگه كفش ما ؟ برو در تمام دنيا بگو ببين چقدر بهت ميخندند بدبخت . اصلاً حالا كه اينطوري شد ها ها ها ها !

رفقا ! اينها ديدند ما دو دفعه به اين آميرحسين قر زده ايم حالا ميخواهند ازمان سواري بگيرند آنهم مفتي . از همه تان استدعا دارم و خواهش ميكنم با تمام آنهمه استعداد و هوش و ظرافت و طبعي كه داريد علي الحساب و تا اطلاع ثانوي قربان آميرحسين برويد . موضوع داغ بزنيد بازي وبلاگي راه بيندازيد خلاصه از همان كارهائي كه تاثيرش هم از چشم هيچكس پوشيده نيست . ما حتي براي خودمان هم يكبار اينكار را كرده ايم . خزعلي كه يادتان است ؟ چرا حالا با اينها بازي نكنيم ؟ حالي كنيم با ايرنا و فارس و فاطي نيوز و امثالهم. بالاترين ، دنباله ، فيس بوك همه جا ...

جمال تك تك تان را عشق است !
علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator