۱۳۸۸/۰۸/۱۷

"شكار انساني هدفمند" تجارتی پر سود در سيزده آبان!

"شكاره انسانيه هدفمند" تجارتی پر سود در سيزده آبان!

می نویسم که یادم نرود
خفقان و دود و تفنگ و باتوم آنها
غنیمتی بود
که نگاه مردم ِ کوچه و خیابان های شهرم را یک دلِ سیر ،بشنوم
با چشمانم
بی حتی یک کلمه

براي دستگيري هر شهروند معترض، تا ۳۰۰ هزار تومان به سركوبگران "دستمزد" داده اند!

اگرچه تخمين آمار بازداشتي هاي راهپيمايي سيزده آبان آسان نيست، اما بنا بر شنيده ها از شهرهاي مختلف و تهران، در اين روز در سراسر كشور جمعيتي نزديك به ۱۰۰۰ نفر دستگير شده اند كه در تهران اين رقم بيش از ۸۰۰ نفر برآورد مي شود. هرچند گفته مي شود برخي از آنها در همان ساعات نخستين آزاد شده اند، اما گزارشهاي مختلف مي گويند هنوز بيش از نيمي از دستگير شدگان در زندانها هستند و خانواده هاي زيادي مقابل دادستاني، ستاد نهي از منكر خيابان وزرا، زندانها و ادارات اطلاعات شهرهاي شيراز، تبريز، مشهد، اراك، همدان و اصفهان سرگردان و نگران سرنوشت عزيزان خود هستند. در روز سيزده آبان فقط ۵ خبرنگار خارجي، بيش از ۱۲ فعال دانشجويي و صدها شهروند معترض دستگير شدند و اين با آمار ۶۷ نفره كليه بازداشت شدگان از سوي مسئولان حكومتي هيچگونه مطابقتي ندارد و اين تعداد آمار منتشره فقط محدود به ميدان هفت تير تهران است! در صورتي كه بازداشتهاي فله اي معترضان در خيابانهاي ديگر تهران مثل وليعصر، كريمخان زند، طالقاني، يوسف آباد و تجريش و رسالت تا عصر به بيش از ۷۰۰ نفر مي رسيد. اين تعداد بر اساس شمارش اتوبوسهاي حامل دستگيرشدگان در چندمحل مذكور برآورد شده كه از جمله بيش از سي و پنج دستگاه اتوبوس،از شب قبل در ورزشگاههاي شيرودي و كبكانيان در ميدان هفت تير تسط شهروندان و هسمايگان ديده شده اند.

گزارشهاي شهروندان از سراسر كشور و تهران حاكي است دختران و زنان بدليل حضور در صف اول، مورد هجوم وحشيانه تري قرار گرفته و تعداد بيشتري از آنان دستگير شده اند و در سراسر كشور به طور سازماندهي شده اي، هجوم پليس وبسيجيان و پاسداران به دختران و زنان، گسترده تر از قبل بوده است.

در شيراز موتور سواران بسيجي دختران را از روسري و موهايشان مي گرفتند و به زور سوار بر ترك موتورها كرده و از دسترس ساير تظاهركنندگان يا خانواده دور مي كردند. در تهران و برخي شهرهاي ديگر مثل شيراز و اصفهان و مشهد، نيروهاي سركوب براي دريافت بيشترين "دستمزد"ي كه گفته مي شود براي دستگيري هر "اغتشاشگر" به بسيجيان و مأموران سركوبگر داده مي شود، بيشترين "شكار انساني" خود را روي دختران و زنان متمركز كرده و بدليل كثرت شمار آنها، تعداد بسياري از زنان و دختران به زندانهاي خارج از تهران منتقل شده اند. بر اساس اخبار براي حضور نيروهاي بسيج در "صحنه انقلاب!" در ۱۳ آبان از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دستمزد داده شده و براي دستگيري هر يك از اغتشاشگران، تا سيصد هزار تومان پاداش به آنها داده شده است. همين امر "شكار انساني" دختران جوان را براي بسيجيان "سودآور" كرده بود و باعث دستگيري هاي گسترده دختران و زنان و حتي نگهداري شماري از آنها در پاركينگ منازل بسيجيان و پاسداران شده است.

نكته قابل توجه اينكه پليس كودتاچيان بدون اينكه بداند چند نفر را گرفته اند، توانسته آمار كل جمعيت معترضان را كشف كند! سردار رجب‌زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بيان اينکه بايد جمع‌بندی از تعداد دستگير شدگان در بخش‌های مختلف داشته باشيم گفت: جمع‌بندی نهايی تعداد دستگيرشدگان تجمع‌های غيرقانونی ۱۳آبان شنبه اعلام می‌شود. وي كه هنوز آمار دستگير شدگان را "جمع بندي" نكرده، توانسته "آمار كليه معترضان" را جمع بندي كند و گفته:" حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت پراکنده در محدوده‌های فوق حاضر شدند و قصد ايجاد تجمع‌های غيرقانونی را داشتند كه در همان مراحل اوليه با هسته‌های آنها برخورد شده است". اين در حالي است كه مسئولان قضايي از "رسيدگي قضايي" به پرونده دستگيرشدگان سيزده آبان تأكيد كرده اند.

در حال حاضر نزديك به هزار نفر از جوانان و مردم در اختيار شكنجه گراني هستند كه در اين چندماه بارها "رسيدگي قضايي" آنها، نتيجه اي جز تحويل اجساد زندانيان با بدنهايي شكنجه شده و آزار ديده در پي نداشته است!

اطلاع رساني براي نجات جان همه اسيران و زندانيان، دختران و پسران ايران، قبل از آنكه فرصت جنايات و تجاوزهاي تازه اي به كودتاچيان داده شود، يك وظيفه انساني است و تحت فشار گذاشتن حكومت براي آزادي فرزندان ايران، وظيفه ملي همه ماست.

يا حق!

بابک داد

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator