۱۳۸۸/۰۸/۱۸

ما پیچکیم و آفت علف هرزه میشویم...

ما پیچکیم و آفت علف هرزه میشویم...


در پیش پـای فتنه گــران فتنه میشویـم،
هستیم و در خزان شما سبز میشویم.

صــد ضــربه گـــر بخوریــم از چماقتــان،
با ضـربه های چماق شـما زنده میشویم.

من یـک نفر نـی ام، ما جنگلیم و سبـز،
هیزم به جان شمـا نه، قـلم کـه میشویم.

در بنــد میشویم و به خـون غسـل میکنیم،
مـا روبروی تفنگ شـما سنگ میشویم.

در دشت سبز وطن علـف هـرزه اید خائنان،
ما پیچکیم و آفت علف هـرزه میشویم.

این حرف در به در ترین شاعر رهایی است،
ما در مقابل خشم شما لبخند میشویم!


احمدرضا . ص

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator