۱۳۸۸/۰۸/۰۵

نشانه دیگری از بیسواد بودن رئیس دولت کودتا

نشانه دیگری از بیسواد بودن رئیس دولت کودتا

از قدیم و ندیم گفته اند: "تا مرد سخن نگفته باشد، عیب هنرش نهفته باشد."


سه شنبه شب گذشته، رئیس دولت نهم به بهانه تشریح طرح تحول اقتصادی با دکتر پژوهان و دکتر جمشیدیها به گفتگوی زنده تلویزیونی نشست. محمود احمدی نژاد که مهارت خاصی در بازی با کلمات و عوامفریبی دارد، در انتهای این گفتگوی طولانی یک اشتباه فاحش کرد که به طور یقین اگر این گفتگو زنده نبود، این قسمت از حرفهایش توسط مشاورانش سانسور می شد. چه بسا این قسمت از صحبتهای رئیس کابینه دهم (کابینه ای که اکثر اعضایش به تقلب و تخلف علمی متهم هستند)، نه تنها در سایت خبری نهاد ریاست جمهوری منتشر نشد، بلکه اکثر خبرگزاریها نیز از انتشار این قسمت از حرفهای احمدی نژاد خودداری کردند (یا خودداری شدند).

احمدی نژاد که اصرار زیادی دارد خود را مردمی نشان دهد، و همواره سعی می کند از واژه مردم استفاده کند، در انتهای این گفتگوی نمایشی و غیرچالشی، زمانی که می خواست به اهمیت رشته های علوم اجتماعی و اقتصاد اشاره کند، گفت: "البته من به شما عرض کنم ما در ایران بیش از اینکه به جامعه شناسی نیاز داشته باشیم به مردم شناسی نیاز داریم!"

این جمله یک نشانه بارز از بی سواد و البته عوام فریب بودن محمود احمدی نژاد است. وی که حداقل شناختی از رشته های علوم اجتماعی ندارد، با فرض اینکه مردمشناسی رشته ای است که به "مطالعه مردم جوامع امروزین" می پردازد، چنین ادعای مضحکی را در مقابل دیدگان میلیونها بیننده تلویزیونی مطرح کرد. حال آن که رشته مردمشناسی (اتنولوژی)، علمی است که به "مطالعه ویژگی‌های جسمانی و زندگی فکری و فرهنگی انسان‌های نخستین و جوامع ابتدایی و تحول نیافته" می پردازد.

تاسف بار این است که در کابینه چنین فرد بی سواد و عوامفریبی قرار است سرفصل های رشته های علوم انسانی تغییر کند.

پی نوشت: ایران به عنوان یک کشور در حال گذار و در مسیر توسعه نه تنها به جامعه شناسی بلکه به زیرشاخه های تخصصی این رشته از جمله جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و ... نیاز مبرم دارد. هرچند که این نیاز علمی به هیچ وجه در تضاد با رشته مردمشناسی که یکی دیگر از زیرشاخه های علوم اجتماعی است، ندارد.

ن. نوروزی

1 نظرات:

Anonymous گفت...

ما می گوییم چوپان، شما می گویید بی سواد.

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator