۱۳۸۸/۰۸/۰۵

گزارش ویدئوی: پذیرایی دانشجویان اهواز از نماینده هتاک مجلس!

نماینده هتاک تهران در مجلس، با فلفل سبز و شیشه آب معدنی در اهواز بدرقه شد.

بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخی را با حضور حمید رسایی نمایندهٔ تهران برپا کرده بود که دانشجویان معترض شعار‌هایی چون "مرگ بر دیکتاتور" و "بسیجی روسیه دیگر اثر ندارد" سر دادند. در ادامه پس از اینکه حمید رسایی خود را به پیامبر تشبیه نمود و دانشجویان را به کفار، دانشجویان وی را به شدت هو کرده و مورد تمسخر قرار دادند.

ویدئو - ۱

ویدئو - ۲

ویدئو - ۳


حمید رسایی که عصر امروز قصد سخنرانی در دانشگاه شهید چمران اهواز را داشت، با تجمع دانشجویان و شعارهای حق‌طلبانه آنها نتوانست سخنرانی کند و تنها به شعارهای آنها پاسخ هایی داد. این نماینده حامی دولت کودتا پس از برخی شعارها گفت: "هدف از این نشست، نشان دادن چهره دیکتاتور است(!) باید بدانیم چه کسانی به فکر خفه کردن دیگرانند. هیچ برادر و خواهر مسلمانی فریب نفاق را نمی خورد(!) ما به تبادل فکر و نظر اعتقاد داریم و برای نظر مخالف نیز احترام قائلیم(!)" در این هنگام دانشجویان شعار "دروغگو، دروغگو" سردادند که در ادامه رسایی گفت: "ما در این جلسه به شما دانشجویان اجازه نظر دادن و گفتگوی متقابل را می‌دهیم و این یعنی اینکه ما به دیکتاتور اعتقاد نداریم(!)"

این سخنان با واکنش دانشجویان مواجه شد که فریاد زدند: "بی عرضه به تهران برگرد" رسایی در پاسخ گفت: "رسایی اگر بی عرضه بود، 40 میلیون سیلی به شما نمی‌زدند(!)" دانشجویان شعار دادند: "دروغ گو، دروغ گو، 63 درصدت کو؟" رسایی گفت: "دروغگو کسی است که به اسم دانشجو وارد دانشگاه می‌شود و گردن کلفتی می‌کند و دیکتاتوری می‌کند. دانشجو اهل بحث و منطق و گفتگو است."

وی در واکنش به شعار «یا حسین میرحسین» گفت: "هیچ وقت امام حسین(ع) مورد حمایت یزید نبوده است. یا حسینی که رادیو آمریکا تبلیغ کند از اسرائیل بدتر است." پس از این سخنان مشاجره و درگیری میان دانشجویان و نیروهای سازمان‌یافته بسیجی رخ داد و رسایی در واکنش به شعارهای دانشجویان گفت: "ما رای تقلبی نمی دزدیم. رای شما مال خودتان، ما رای آمریکایی نمی دزدیم." دانشجویان سپس شعار دادند "مرگ بر روسیه" که رسایی گفت: "ما به روسیه رای ندادیم." با بالاگرفتن تشنج در برنامه دانشجویان به سوی رسایی فلفل سبز و قوطی آب پرتاب کردند که وی فلفل و آب را خورد(!)

سپس یکی از دانشجویان معترض با صدای بلند گفت: "این اعتراضات دانشجویان تقصیر شماست، 40 میلیون به شما سیلی زدند نه به ما جوانان." که صحبت‌ها فحاشی نیروهای بسیجی را در پی داشت که باعث تشنج بیشتر در برنامه شد. در ادامه یک دانشجوی دیگر فریاد زد: "گفتگو با قاتل حرامه" که رسایی با حالتی حاضرجواب گفت: "اگر حرام بود چرا حرف زدید، این یعنی نفاق که به چیزی معتقدید و به گونه‌ای دیگر عمل کنید."

در حالی که نیروهای بسیجی شعار می‌دادند "مرگ بر منافق" دانشجویان فریاد کشیدند: "توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد" که رسایی بازخود را ملزم به پاسخ دید و گفت: "موسوی خود را بسیجی معرفی کرد ولی اسرائیل از او حمایت کرد، بسیجی آمریکایی و بسیجی اسرائیلی اثر ندارد. منتظر الزیدی در عراق لنگه کفش پرتاب کرد مهم نیست که چه کسی چه چیز را پرتاب کند. مهم اینه که با چه تفکری پرتاب کنه اگر تفکر شما با پرتاب فلفل و شیشه آب به سوی ماست ما افتخار می کنیم. حسین آمریکایی یادگار یزیده دانشجویان اگر به شما فحش دادند عصبی نشوید و با آنها دوست بمانید و به آنها بخندید."

دانشجویان سپس شعار دادند "دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد". در حالی که اوضاع برای دقایقی آرامتر شده بود یکی از دانشجویان سبز پوش گفت: "سه نکته رابیان می‌کنم. آزادی بیان باید در همه جا باشد و نه هرجا که شما می خواهید و اجازه دادید نباشد و محدود به این سالن نباشد و دموکراسی چیزی نیست که هر جا خواستید همانجا آن را اعمال کنید. دوم اینکه چه شد که موسوی بعد از این همه خدمت به امام حالا بیگانه و دیکتاتور معرفی می‌شود."

رسایی پاسخ داد: "دموکراسی یعنی تفکری به تفکر دیگر اجازه بیان دهد" که این جمله واکنش دوباره دانشجویان را در پی داشت که شعار می‌دادند: "شکنجه، اعتراف دیگر اثر ندارد" رسایی سپس بدون رد شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و در حالی که گویی چنین رفتارهایی عادی و اخلاقی است گفت: "حجاریان و ابطحی و عطریانفر اگر بر اثر شکنجه اعتراف کردند که لیاقت رهبری ندارند(!) چون طاقت ندارند(!) همانگونه که شریعتی و شهید سعیدی در برابر شکنجه ها صبور بودند و حرف نزدند، از کجا معلوم زمانی که می‌گفتند تقلب، زیر فشار و شکنجه نبودند و آن حرفها دروغ نبود. دانشجوی مسلمان و متعهد نه سرو صدا می کنه و نه بی ادبی بلکه همواره به دنبال حقیقت است و با منطق و ادب پیش می رود و به محیط دانشگاه احترام می گذارد."

با وجود برنامه‌ریزی چندین روزه برای این مراسم و در اختیار داشتن اکثر صندلی‌ها توسط نیروهای سازمان‌دهی شده بسیجی، همایش «جنگ نرم» که قرار بود در این دانشگاه برگزار شود به دلیل اعتراضات گسترده دانشجویان ناتمام مانده و برگزار نشد.

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator