۱۳۸۸/۰۷/۲۳

اسامی چهار نهاد دولتی حمله کننده به سایت های اصلاح طلب

اسامی چهار نهاد دولتی حمله کننده به سایت های اصلاح طلب.

ارس به نقل از نوروز: پایگاه اطلاع رسانی نوروز تنها رسانه خبری جبهه مشارکت ایران اسلامی بزرگترین حزب سیاسی داخل کشور برای سومین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری فیلتر شد و کودتاچیان تا به امروز با انواع و اقسام روش ها از فیلترینگ و حمله به سرور تا دستگیری عوامل اجرایی سایت و تهدید مسئولان آن استفاده کرده اند تا سایت نوروز را از مدار اطلاع رسانی خارج کنند. یکی از روشهایی که کودتاگران از روز اول سعی داشتند به واسطه آن نوروز را به تعطیلی بکشانند حمله به سرور سایت بود.

در پی حوادث بعد از انتخابات، سایت نوروز تحت حمله مداوم و روزافزون قرار داشته ولی تا به حال به دلیل ماهیت فنی این حمله ها، تشخیص هویت حمله کنندگان میسر امکان پذیر نبود. اما به دلیل عدم موفقیت حمله کنندگان در استفاده از نشانی ها جعلی اینترنتی در حمله هایی که تاکنون داشتند، در حملات جدید مجبور به استفاده از روشی شده اند که سایت نوروز موفق به شناسایی آدرسهای اینترنتی که منشا برخی از این حمله هستند، شده است.

این آدرسهای اینترنتی متعلق به سازمان تربیت بدنی، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت ایران خودرو و وزارت فناوری اطلاعات هستند. اگر چه بر اساس اطلاعات موجود نمی توان گفت که این حملات با اطلاع و هماهنگی مدیران این سازمانها انجام می گیرد، ولی این سازمانها بر اساس قوانین بین اللمللی اینترنت مسوول چگونگی استفاده از آدرسهای اینترنتی هستند که به نام این سازمانها ثبت می شوند و تمامی این سازمانها تبعیت از این قوانین را در هنگام ثبت نام و دریافت این نشانی های اینترنتی قبول کرده اند

چهار نهاد دولتی و نظامی یاد شده که از بودجه بیت المال اداره می شوند و وظایف هیچ کدام از آنها به جز وزارت فناوری اطلاعات ذره ای به فضای مجازی مربوط نمی شود، با در اختیار قرار دادن نیرو و امکانات و تجهیزات خود -جدا از وظایف ساختاری و شرح وظایفشان- به کودتاگران، اسباب حمله به سایت های اینترنتی حامی جنبش سبز را فراهم کرده اند و سعی داشته و دارند تا بدین وسیله اطلاع رسانی به مردم را که از طریق سایت هایی مشابه سایت نوروز به انجام میرسد متوقف کنند.

افرادی که نام آنها در زیر می آید از طرف سازمانهای خود مسوول اجرای این قوانین هستند. سایت نوروز با ذکر نام و مشخصات آنها، به این افراد هشدار می دهد که هر چه زودتر به جلوگیری و متوقف کردن حمله به سایت نوروز و سایتهای دیگر جنبش سبز از نشانی های اینترنتی تحت کنترل خود اقدام کنند.
سایت نوروز حق شکایت به مراجع بین المللی اینترنتی و پیگیری درخواست باز پس گیری این نشانیهای اینترنی به دلیل به نقض قوانین بین المللی اینترنت را برای خود محفوظ می داند و از طریق مراجع بین المللی این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

تمامی اطلاعاتی که در ادامه می آید، اطلاعاتی عمومی هستند که این سازمانها در هنگام ثبت نام در اختیار سازمان مسوول اختصاص نشانی های اینترنتی قرار داده اند.

سازمان تربیت بدنی
م.شمس
m.shams@afranet.com
شماره 20 – خیابن سهند – خیابان بهشتی – تهران ایران

شرکت هواپیمایی آسمان
غ.خائف
info@iaa.ir
فرودگاه مهرآباد

شرکت ایران خودرو
ه. محمود زاده
mahmoudzadeh@ikco.com
کیلومتر 14 اتوبان کرج

وزارت فناوری اطلاعات
ق. خدایاران
ساختمان مرکزی وزارت خیابان شریعتی تهران
Tehh2000@yahoo.co

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator