۱۳۸۸/۰۷/۱۹

احمد خاتمی: هركي جمهوري بخواهد دشمن ما و اسلام است

اينقدر ميگم جمهوری تا چشمت درآد:
جمهوری جمهوری جمهوری!در راستاي اينكه احمد خاتمي به نمايندگي از بيگلي بيگلي دیروز گفت "هركي جمهوري بخواهد دشمن ما و اسلام است" در اينجا ما ضمن تائيد دشمني "هر كي" با "ما و اسلام" به تعدادي از سوالات شما عزيزان بصورت چهار پنج گزينه اي پاسخ داده ايم . لطفاً پاسخ صحيح را داخل پاكت و جلوي دوربين ببريد دم ماشين مموتي و بعنوان جايزه سهام عدالت دريافت كنيد . اگر نخواستيد داخل پاكت فحش ناموس بنويسيد ولي دقت كنيد كه حتماً جلوي دوربين باشد تا سهامتان را بدهند :

* وقتي احمد خاتمي حرف ميزند آدم بايد چيكار بكند ؟
 1. بايد به نيت رازبقا بشيند خوب تماشا كند .
 2. بايد يفهمد چرا داروين گفته حضرت آدم ميمون بوده است .
 3. بايد هدفون ضد خمپاره بزند تا پرده سماخ گوشش جر نخورد .
 4. بايد تحمل كند .
* چرا احمد خاتمي امام جمعه تهران شد ؟
 1. چون وزير خارجه نميشد .
 2. چون قحطي بود ديگر هيچكس امام جمعه نميشد .
 3. چون از بچگي دوست داشت امام جمعه بشود .
 4. چون امكانات نبود .
* فرق احمد خاتمي با بقيه امام جمعه ها چيست ؟
 1. خطبه ها را در گوش آدم فرو ميكند .
 2. خطبه ها را در آدم فرو ميكند .
 3. خطبه ها را فرو ميكند ؟
 4. در خطبه ها از فرو كردن دفاع ميكند .
* چرا هر كي جمهوري بخواهد دشمن ما و اسلام است ؟
 1. چون همه جمهوري ميخواهند .
 2. چون هيچكس ما و اسلام نيست .
 3. چون ما در اسلام ما ما ميكند .
 4. چون احمد خاتمي دوباره خطبه خوانده .
* خطبه هاي احمد خاتمي را كي گوش ميدهد ؟
 1. همانهائي كه با اتوبوس مي آورند .
 2. ما و اسلام .
 3. يكي از عمه هايش .
 4. كلاغهاي ميدان انقلاب درحاليكه فكر ميكنند خرس حمله كرده دارند فرار ميكنند .
* نتيجه خطبه خواندن احمد خاتمي اصولاً چيست ؟
 1. همه براي جلوگيري از شروع جنگ جهاني زحمت ميكشند .
 2. همه يك هفته براي توضيح دادن درباره خطبه ها زحمت ميكشند .
 3. همه طنز مي نويسند زحمت ميكشند .
 4. همه شكمشان كار مي افتد زور ميزنند زحمت ميكشند !
علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator