۱۳۸۸/۰۹/۱۴

سبزهای علفی بروند بوق بزنند ، سپاه تدابير ما را قرقره ميكند!

سبزهای علفی بروند بوق بزنند ، سپاه تدابير ما را قرقره ميكند!


. به ميمنت و مباركي فرمانده سپاه تهران گفته است "تدابير ما براي ۱۶ آذر تدابيري فرهنگي است و قصد داريم در اين روز به دانشجويان در دانشگاه‌هاي سراسر کشور به‌ خصوص استان تهران گل هديه دهيم". لذا ما در اين لحظه نتايج عمده اي گرفتيم كه در ساير لحظات هر كاري كرديم نگرفته بوديم. منو داشته باش!

  1. تدابير سپاه براي غير از ۱۶ آذر تدابير بي فرهنگي بود عين خر به مردم حمله ميكردند . ايندفعه فرهنگي است لطفاً دنبال يك جانور فرهنگي بگرديد.
  2. سپاه تهران براي دانشگاههاي سراسر كشور هم تدابير دارد . ايناها خودش گفته سراسر كشور به خصوص تهران.
  3. تا حالا از سراسر كشور سپاهي مي آوردند دانشگاههاي تهران حالا از تهران ميبرند دانشگاههاي سراسر كشور. خدائيش كشف رمز تدابير اينها خيلي ساده است.
  4. هر دفعه ما گل ميداديم سپاه كتك ميزد. ايندفعه سپاه ميخواهد گل بدهد ظاهراً تنش ميخارد. ولي تدابير ما از اول فرهنگي بوده كتك نميزنيم. راست ميگويند بروند حمام.
  5. اهداء گل چون فقط يك كار است شامل تدابير نميشود. خيلي كه باشد ميشود تدبير. البته كاكتوس هم گل دارد خيلي جاهاي بدرد بخور ديگر براي سپاه هم دارد. احتمالاً كاكتوس شامل تدابير ميشود.
  6. حالا فردا پنج تا اسكل را جلوي دوربين جمع ميكنند گل ميدهند احمدي نژاد عكس مروه الشربيني را ميگيرد دستش راه مي افتد دور دنيا. ميگي نه وايسا تدابيرشان را تماشا كن.
  7. اهداء گل اتفاقاً تدابير خيلي مناسبي هم هست. گل ميدهند بعد ماشين آب پاش مي آورند كسي بپرسد ميگويند آورده ايم گل آب بدهيم.
  8. اگر قرار باشد طبق تدابير به دانشجوهاي راستكي گل بدهند سپاه بايد به اندازه كل هلند گل داشته باشد. دروغ ميگويند وگرنه چطور هنوز خبري از واگذاري سهام گلخانه ها به سپاه منتشر نشده؟
  9. همينطوري پيش برود دفعه بعد سپاه اعلام ميكند تدابير ما فرهنگي است شعار مرگ نمي دهيم. دفعه بعدش هم با موبايل از خودشان در حال كتك زدن ما فيلم ميگيرند دفعه بعدترش هم سپاهي ها ميگويند نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران!
  10. من تا همينجا نتيجه گرفتم!
علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator