۱۳۸۸/۰۹/۱۳

وعده دیدار سبز ما بعدازظهر شانزدهم آذرماه

دور فلکی یکسره بر منهج عدل است *** خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

"در شانزدهم آذر در هنگامه برگریزان پاییز ما سبزقامتان چون سروهای آزاده ایستاده ایم تا بهار را نوید دهیم"

ما امسال با گرمی عشق، آزادی و صلح راه بر سرمای استخوان سوز زمستان می بندیم و سیاهی نفرت ورزان، زندان سازان و جنگ افروزان را در پرتو سپیده سحری سبز نورباران می کنیم و بهار را از پس پاییز مژده می دهیم.


وعده دیدار سبز ما بعدازظهر شانزدهم آذرماه
در دانشگاه های سراسر ایران

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator