۱۳۸۸/۰۸/۲۸

تبريز يك كلام گفت: اوتور بابا ، گت كن بذار باد بياد!

تبريز يك كلام گفت: اوتور بابا ، گت كن بذار باد بياد!


نظر به اينكه امروز در تبريز دويست نفر بصورت ميليوني چنان استقبال ولرمي از مموتي كردند كه هواپيماي حامل ايشان مجبور شد مسير نيم ساعته هميشگي را دو ساعت در هوا توقف كند تعدادي از دلايل كمبود نيروي استقبال كننده كه هميشه با يك ريخت و قيافه اصولاً از تبريز و بندرعباس بگير تا امريكا و شاخ افريقا همه جا هستند در زير مي آيد :

  1. تبريز ورامين و اسلامشهر و ساوجبلاغ و رباط كريم و قرچك ندارد نميشود با اتوبوس جمعيت ميليوني آورد .
  2. تهران هم كه اينجاها را دارد همه شان ترك هستند تركها هم كه غيرتي اگر همه جا بروند توي شهر خودشان عمراً براي استقبال نميروند كه جلوي فك و فاميل ضايع بشوند .
  3. در حال حاضر تعداد تركهاي تهران سه برابر تركهاي تبريز است . پرسيديم گفتند اگر همين تهران مانده بود حضور ميليوني تركها احتمالاً خيلي بيشتر ميشد تا تبريز .
  4. الآن مردم تبريز از طريق تلويزيون به اندازه كافي با سفر زن احمدي نژاد سرگرم هستند . آدم كه سينما و باغ وحش را با هم نميرود يكي يكي .
  5. احمدي نژاد در تبريز از ميرحسين بيشتر رأي آورد و لازم بود كه اين موضوع حتماً يكجوري معلوم بشود . مردم تبريز كمك كردند الآن قشنگ معلوم شد .
  6. تمام پادگانهاي شهرستانها را عين 13 آبان براي 16 آذر آورده اند تهران در سفرهاي استاني كسي نيست كه براي استقبال ميليوني بياورند .
  7. مدارسي هم كه در سفر خرداد آورده بودند دفعه قبل همه شان يه تيكه مردود شدند افتادند به ترك تحصيل چندتا سفر طول ميكشد تا دوباره مدارس پر بشود .
  8. باران مي آمد مردم تبريز ديدند چكمه درآوردن خيلي سختتر از كفش درآوردن است گفتند ول كن دفعه بعد كه آمد ميرويم براي پرتاب .
  9. بيشتر حركتهاي دويست سال گذشته از تبريز شروع شده . دمشان گرم براي شروع به لجن كشيدن استقبالهاي ميليوني خوب كاري يادمان دادند .
  10. بابا اصلاً چه كاريه ؟ همين لشكري كه مموتي هر دفعه با خودش ميبرد مسافرت جمع بشوند خودش ميليونها نفر ميشود . چه اشكالي دارد آدم خودش از خودش استقبال ميليوني بكند ؟

نتيجه زيست محيطي : بابا جان احمدي نژاد رفته تبريز تراكتور سازي كه نرفته تمرين . ملت كه خل نيستند بيخود و بي جهت ميليوني بروند استاديوم !


علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator