۱۳۸۸/۰۸/۲۵

فراخوان جمع آوری امضاء برای تصدی فاطی رجبی در وزارت رفاه!

فراخوان جمع آوری امضاء برای تصدی فاطی رجبی در وزارت رفاه!

آقای رییس جمهور اونا!،

بدينوسيله اينجانبان امضا كنندگان اين پتيشن جهت رفاه حال خود و ديگران و بقيه همه جوره خواهان تصدي خواهر فاطي رجبي در وزارت رفاه ميباشيم . سوابق رنگي ايشان در طول دوران مبارك انقلاب همواره باعث رفاه و خنده خوشحالي ما بوده بعضاً در هنگام سخنراني يا مقاله نويسي ايشان دچار تركيدگي از تمام نواحي غدد كليوي ، فوق كليوي ، مافوق كليوي و جاهاي ديگرمان شده ايم كه اسباب رفاه است . بديهيست با انتخاب (اگر خواستي انتصاب فرقي نميكند) بجا و شايسته ايشان در وزارت رفاه جلوي دهان ياوه گوياني از قبيل كوچك زاده در مجلس در مخالفت با تصدي محصولي در وزارت رفاه گرفته شده محصولي عمراً به اندازه فاطي نميتواند اسباب رفاه ما باشد . باشد تا پايان امارت شما جلوي دهان بقيه هم گرفته بشود .

البته خواهر قديسه فاطي در بيانات قبلي خود كه سه ماه اسباب رفاه ما شد متذكر شده بود كه با وزارت نسوان (با خواهران فرق دارد) مخالف است ليكن ما تحقيق نموديم ديديم ميمون هرچي زشتتره بازيش بيشتره و ايشان آنطورها هم كه ميگويند مخالف هيچ چيزي نيست اينها همه اش اداست . مستدعيست مانند قبل به زرت و پرت ايشان توجه ننموده جهت رفاه ما بطور قاطع و يكجانبه ايشان را وزير رفاه كنيد . البته واضح و مبرهن است كه خود جنابعالي نيز همواره با سخنراني و سفر و نامه نگاري و خصوصاً دعوت به مناظره و هاله نور و مديريت جهان و امثالهم سهم عمده اي در رفاه و خوشحالي ما طي چهار سال گذشته ايفاء نموده ايد ليكن ما راضي به زحمت زياد شما نيستيم ، جنابعالي غير از اداره تمام وزارتخانه ها كارهاي ديگر هم در جهان داريد كه آنها نيز بطور جداگانه اي اسباب رفاه است .

باقي بقايت ... رهبر فدايت !


علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator