۱۳۸۸/۰۹/۰۳

برزيل با الف.نون مزین شد !

برزيل با ا.ن. مزین شد !

ميفرمايند بابا اين خودش راه مي افته مياد ، آخه من چيكاره بيدم ؟!

به نقل از شاهدان عيني استقبال از احمدي نژاد بقدري شديد بود كه بدليل ترافيك ، ماهواره اميد مجبور شد چند بار در فضا توقف كند . استقبال كنندگان ميليوني كه ريختشان خيلي شبيه همان ميليونها نفر در تبربز بود با سر دادن شعار صل علي محمد ، ا.ن به برزيل آمد به ابراز احساست پرداختند . اين شعار به زيان برزيلي داده شد كه اتفاقاً خيلي شبيه همين عربي خودمان مي ماند . در طول مسير تعدادي زن باردار طبق معمول از شدت هيجان همانجا زائيدند كه همگي به ميمنت و مباركي اسم بچه را فينگيلينيو گذاشتند . همچنين سه هزار نفر با دادن پاكت جلوي دوربين به احمدي نژاد خواستار حل مشكلات فوتبال برزيل شدند كه در دست بررسي ميباشد . در جريان اين سفر همچنين قرار شد پيراهن شماره ۱۰ پله به احمدي نژاد تقديم بشود ليكن چون پله اصولاً شماره ۹ مي پوشيد احتمالاً گير آورده باشد ما را .

به همين مناسبت تعدادي گرد و خاك برزيلي كه بين ۵ نفر تا ششصد هزار خانوار تقريب زده ميشوند با تجمع غير قانوني در خيابانهاي ريو دو ژانيرو اقدام به عمل خشونت بار رقص اعتراضي كردند (فیلم آن توسط هیئت همراه ۳۰۰ نفره به منظور شناسایی خس و خاشاک ریویی برداشته شده) كه با مساعدت کفترهای جلد امام زمان زمان كه ظاهراً به اتفاق رحيم مشائي در تمام سفرها با احمدي نژاد هست در نطفه يا جاهاي مشابه خفه شد . در اين سفر متاسفانه ا.ن بانو اعظم حضور نداشت . وي كه بتازگي براي توليد خوشحالي در كورس رقابت تنگاتنگي با فاطي رجبي قرار گرفته است پس از حل مشكلات غذائي تمام جهان در ايتاليا كه بدون مصاحبه و سخنراني همينجوري سيخكي انجام شد علي الحساب در محل نامعلومي بسر ميبرد . گفته ميشود فقط با دماغ ا.ن بانو ميشود به يك پادگان آبگوشت داد و لااقل مشكلات غذائي پادگانهاي جهان را حل نمود .

پرزيدنت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا ملقب به چخه كه همين پريروز شيمون پرز را در همين ريو دو ژانيرو همچين بغل كرده بود كه انگار هفت جد و آباد نديده اش را ديده هدف از سفر احمدي نژاد را گرم و صميمانه عنوان كرد . گفته ميشود وي كه تحت تاثير مكتب جون جونيو چاوز اخيراً ياد گرفته است كه هم از توبره بخورد هم آخور سوراخ را بخوبي پيدا كرده است . هنوز اطلاع دقيقي از محل سوراخ مزبور كه تمام امريكاي جنوبي جايش را بلدند ولي هيچكس در ايران خودمان جايش را پيدا نكرده در دست نيست . كارشناسان معتقدند سوراخ مورد نظر هر جا كه هست خيلي هم جا براي رفت و آمد دارد . لازم به ذكر است كه احمدي نژاد پيش از عزيمت به اين سفر معنوي با ارسال پيامي نسبت به رحلت جانگداز عوضعلي كردان ابراز "تعلم!" كرده بود !
علیرضا رضایی

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator