۱۳۸۸/۰۹/۰۶

برادر بسیجی من


-=«(برادر بسیجی من)»=-

برادران بسیجی من! چرا باید چهره ای که با زحمات گذشتگان شما پدید آمد به کدورتها آلوده گردد؟ شما خود با مردمید و از مردمید. مفاهیمی که فطرت مردم آنها را میپسندد چرا باید در نزد برخی از دوستان بسیجی ما نفرت ایجاد کند؟ کدام زشتی در نامهایی چون آزادی وجود دارد که وقتی بر زبان میآید قلب بعضی از آنان را مشمئز میکند، گویی که نام بزرگترین گناهان باشد؟ حال آن که هنوز بزرگترین میعادگاهها در اکثر شهرهای ما به نام آزادی خوانده میشوند"

میرحسین موسوی - بیانیه ۱۵

1 نظرات:

Anonymous گفت...

بسیجی اینقدر بدبخت نشده که 70 میلیون ایرانی و ولایت فقیهش را ول کند و دنباله رو یک موجی شود که از اول با انقلاب مشکل داشتند و حالا سنگ مردم را به سینه میزنند .اگه مردم برای شما اهمیت دارند چطور پائین شهر و مستضعف ها پشت رهبری و بالاشهریها و مرفهین جامعه پشت نقاب سبزند
عقل هم چیز خوبی است
اگر بسیج اینقدر بی بصیرت بود که فریفته این حرفها بشه که بسیج نمی شد

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator