۱۳۸۸/۱۰/۱۸

مستند سه فسمتی "حرمت عاشورا" حقایقی از روز عاشورای خونین

مستند سه فسمتی "حرمت عاشورا" حقایقی از روز عاشورای خونین
"و اینگونه بود که حرامیان حکومتی حرمت ماه محرم الحرام را نگاه نداشته و کمر به قتل هموطنانمان بستند"

. ادامه راه سبز«ارس»: عاشوراي خونین 88 براي حكومتي كه سالهاست به مذهب و تشيع و دفاع از مظلومان افتخار مي كند، يك رسوايي تمام عيار بود. حكومت ايران مردمي را به خاك و خون كشيد كه بر اساس آموزه هاي ديني، براي دفاع از حقانيت انتخاب خود به خيابانها آمدند و از توپ و تشر كودتاچيان نترسيدند. حاكمان ستمكار شمشير خود را به روي ملتي مظلوم و بي دفاع كشيدند كه سخني جز مطالبه حقوق خود بر زبان نداشتند. عاشوراي امسال نشان داد فساد، چشم وجدان حاكمان را چنان كور كرده كه حتي نمي توانند بر شعارهاي ظاهري مذهبي خود هم پايبند بمانند و به آنها حتي در ظاهر هم احترامي نمي گذارند. عاشوراي امسال سنگ محك مردودي براي حكومت مذهبي ايران بود تا عدم پايبنديش را به دين به جهان نشان دهد و اين رژيم انصافا" سرافكنده و خجول از اين گذرگاه عبور كرد:

(قسمت اول)(قسمت دوم)(قسمت سوم)0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator