۱۳۸۸/۱۱/۰۳

به دولت ربطی ندارد !

به دولت ربطی ندارد !

. در حالی که رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد قبلا گفته بود که " مطبوعاتی که توقیف می شوند باید قدردان ما باشند، حسینی، وزیر ارشاد گفت: توقیف مطبوعات به دولت ربطی ندارد." وزیر ارشاد خواهر صفورا نیرزاده شیرآبادی عمه خود را به عنوان عامل توقیف مطبوعات معرفی کرد. در پی این اظهار نظر سایر مسوولان کشور نیز افزودند:

قاضی مرتضوی: " مساله کهریزک به ما مربوط نیست، ما در آن روز سه ساعت مرخصی بودیم."

وزیر راه و ترابری گفت: " سقوط هواپیماها به ما مربوط نیست، گنجشک ها روی سیم می نشینند و مزاحمت ایجاد می کنند."

وزیر بهداشت گفت: " افزایش جمعیت به ما مربوطیت ندارد، به آقامان مربوطیت دارد."

وزیر آموزش عالی گفت: " دستگیری دانشجویان یک مساله خصوصی است بین خودشان و قضات، و ما در مسائل خصوصی دانشجویان دخالت نمی کنیم."

وزیر خارجه نیز گفت: " موضوع خلیج فارس به ما مربوط نیست، چون ما رفته بودیم مبال."

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator