۱۳۸۸/۰۷/۲۹

انتشار بی سابقه اعلامیه های ۱۳ آبان در سطح تهران

انتشار بی سابقه اعلامیه های ۱۳ آبان در سطح تهران

به نظر می رسد با وجود صدور احکام سنگین زندان برای فعالین سیاسی ، مبارزات فعالین جنبش سبز ایران علنی و گسترده تر دنبال می گردد.

پس از حضور جوانان جنبش سبز مقابل غرفه روزنامه حامی کودتا و سبز کردن این غرفه، به سایت "موج سبز آزادی" گزازش داد دیروز و امروز جمعی از جوانان اقدام به توزیع اعلامیه های دعوت به ۱۳ آبان در برخی از تقاطع های پر رفت و آمد شهر تهران کردند.

این فعالیت ها که هر روز عیان تر و آشکارتر دنبال می شود، نشان از درماندگی "کودتاچیان" در برابر جنبش سبز دارد. در هفته ها و ماههای گذشته "کودتاچیان" سعی کردند با روشهای مختلفی مانند اعلامیه های تهدید آمیز سپاه قبل از روز قدس، انتشار اخبار دستگیری جوانان در سطح گسترده، تهدیدات مقامات قضایی، صدور حکم اعدام برای برخی متهمان و برخورد فیزیکی با مردم در تجمعات قانونی و مواردی از این دست سعی در ایجاد خفقان و سرکوب جنبش داشتند.

اما تنوع، سادگی و در عین حال گستردگی فعالیتهای جوانان موج سبز که به نوعی در راستای توصیه مهندس موسوی به اینکه "هر کس به هر قسمی که می تواند به راه سبز امید کمک برساند" می باشد، "نیروهای کودتا" را با درماندگی مواجه کرده است. در همین راستا گسترش اعتراضات دانشجویی در سطح دانشگاههای کشور نیز بر مشکلات کودتاچیان افزوده است.

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator