۱۳۸۸/۰۸/۰۲

گزارش ویدیویی حملهء از پیش برنامه‌ریزی شده به مهدی کروبی


گزارش ویدیویی: حملهء از پیش برنامه‌ریزی شده به مهدی کروبی


مهدی کروبی در مورد بازدید خود از نمایشگاه مطبوعات و حوادث رخداده می‌گوید: "روز جمعه به نمایشگاه مطبوعات رفتم. در بدو ورود، گروه‌های زیادی از مردم با برخورد محبت‌آمیز خود مـرا مورد استقبال قرار دادند. جمعیتی كه تعداد آنها از ده نفر تجاوز نمیكرد شروع به دادن شعار مرگ بر منافق كردند كه پس از اصرار آنها بر تـكـرار ایـن شعار، جمعیـت كثیـری كـه مـرا همـراهـی مـیكـردنـد در مقابل، شعارهایی از جمله <مـرگ بـر دیـكـتـاتـور> سـر دادند، به هر حال ‌با افزایش شعارها، برای جلوگیری از تشنج و درگیری در نمایشگاه كه میتوانست موجـب سـوء اسـتـفاده و خشونت عده‌ای علیه مردم شود، صلاح را بر ترك نمایشگاه دیدم كه متولیان امر وقتی از نیت من مطلع شدند مسیر خاصی را برای بیرون رفتن من در نظر گرفتند كه امكان همراهی مردم وجود نداشت. پس از چند دقیقه و در حالی كه اطراف من خالی شده بود تعدادی از افراد كه حضور آنها كاملا برنامه‌ریزی شده بود و مطابق معمـول بـرای اقـدامات خود هیچگونه نگرانی ندارند به صورت ناگهانی در اطراف من قرار گرفتند و همان شعارها و اقداماتی را آغــاز كــردنــد كــه رویــه هـمـیـشـگــی آنهاست. تعدادی از آنها هم شروع به پرتاب اشیای مختلف از جمله بروشورهای نمـایشگـاه كـردند."


دانلود "اینجا"


دانلود "اینجا"


دانلود "اینجا"

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator